Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

COVID-19 u dzieci – (prawie) wszystko wiemy z aplikacji na smartfony

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 10.08.2021
 
 
Tagi: ZOE COVID
U większości dzieci w wieku szkolnym COVID-19 przebiega bezobjawowo lub jest krótkotrwałą, samoograniczającą się chorobą.
Dzieci w wieku szkolnym z zakażeniem SARS-CoV-2 miały tylko kilka łagodnych objawów i zwykle wracały do zdrowia w ciągu 6 dni, przy czym ponad 98% wyzdrowiało w ciągu 8 tygodni – podano w brytyjskim badaniu przeprowadzonym na podstawie aplikacji ZOE COVID, opublikowanym online w The Lancet Child & Adolescent Health. Aplikacja ZOE COVID Symptom Study służy samoraportowaniu objawów i wspomaga prowadzenie badań epidemiologicznych.

W ramach badania wyodrębniono dane z aplikacji na smartfony służącej do śledzenia objawów COVID-19. Naukowcy ocenili 258 790 dzieci w wieku 5–17 lat, których dane zostały zgłoszone przez pełnoletnich pełnomocników, od 24 marca 2020 r. do 22 lutego 2021 r. Spośród nich 75 529 przeszło test SARS-CoV-2 .

– W niewielkim odsetku (4,4%) objawy COVID-19, takie jak zmęczenie, ból głowy lub utrata węchu, utrzymywały się dłużej niż miesiąc, co oznaczało potrzebę ciągłej opieki pediatrycznej – powiedziała dr Erika Molteni z King's College London. Wyniki wskazują również, że niektóre dzieci, które cierpiały na infekcje inne niż COVID-19, miały również długotrwałe objawy. – Inne choroby, takie jak przeziębienie i grypa, mogą również dawać długotrwałe objawy u dzieci i ważne jest, aby wziąć to pod uwagę przy planowaniu opieki pediatrycznej podczas pandemii i po jej zakończeniu – stwierdził dr Michael Absoud, konsultant w King's College. – Wszystkie dzieci, które mają uporczywe objawy z powodu jakiejkolwiek choroby, potrzebują wsparcia połączonego z edukacją, aby mogły szybko wyzdrowieć – dodał.

W badaniu oceniono również objawy w losowo wybranej, dobranej pod względem wieku i płci kohorcie 1734 dzieci z bazy danych aplikacji, u których wynik testu na COVID-19 był negatywny, ale mogły mieć inne choroby, takie jak przeziębienie lub grypa.

U 1734 dzieci, u których wynik testu na COVID-19 był pozytywny (około 50% chłopców i dziewcząt), najczęstszymi objawami były bóle głowy (62,2%) i zmęczenie (55,0%). Ponad 10% całej kohorty miało astmę, ale inne choroby współistniejące występowały bardzo rzadko.

Chociaż nie udało się porównać raportów z aplikacji z dokumentacją medyczną, badanie sugerowało, że choroba trwała dłużej u dzieci zarażonych COVID-19 niż u dzieci z chorobą niezwiązaną z COVID-19. Ponadto czas trwania choroby był dodatnio związany z wiekiem: starsze dzieci (mediana 7 dni; IQR 3–12) w porównaniu z młodszymi dziećmi (mediana 5 dni; IQR 2–9). U 77 (4,4%) z 1734 dzieci z COVID-19 choroba utrzymywała się przez co najmniej 28 dni, ponownie częściej u dzieci starszych niż młodszych: 5,1% starszych dzieci w porównaniu z 3,1% młodszych dzieci (p = 0,046). Dzieci z COVID-19 częściej niż te z chorobą niezwiązaną z COVID-19 chorowały przez ponad 4 tygodnie (4,4% w porównaniu z 0,9%). Jednak po 4 tygodniach dzieci z innymi chorobami miały więcej objawów, wykazując medianę pięciu objawów w porównaniu z dwoma objawami w grupie COVID-19.

– Zgadzam się z ustaleniami z Wielkiej Brytanii. COVID-19 u większości dzieci w wieku szkolnym przebiega bezobjawowo lub jest krótkotrwałą, samoograniczającą się chorobą – powiedziała dr Sindhu Mohandas, pediatra, specjalista chorób zakaźnych w Szpitalu Dziecięcym w Los Angeles. Mohandas, która nie brała udziału w badaniu w Wielkiej Brytanii, dodała, że z jej doświadczeń wynika, że niewielki odsetek – zwłaszcza nastolatków – ma utrzymujące się objawy po infekcji, w tym zmęczenie, utratę apetytu oraz zaburzenia zapachu i smaku.

Ostatnie badania sugerują, że objawy mogą utrzymywać się przez 3 miesiące u 6% dzieci z COVID-19. A dane z Chin wskazują, że częstość występowania koinfekcji może być u dzieci wyższa niż u starszych pacjentów.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe