Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy kwas foliowy ochroni przed udarem?

Źródło: JAMA. 2015 Apr 7;313(13):1325-1335. doi: 10.1001/jama.2015.2274. Efficacy of Folic Acid Therapy in Primary Prevention of Stroke Among Adults With Hypertension in China: The CSPPT Randomized Clinical Trial. Huo Y1, Li J1, Qin X2, Huang Y
Autor: Andrzej Kordas |Data: 10.04.2015
 
 
Chińscy lekarze proponują dołączenie kwasu foliowego do enalaprylu podczas terapii nadciśnienia tętniczego w celu zminimalizowania ryzyka udaru mózgu. Co mówią dane kliniczne?
Dane mówiące o skuteczności suplementacji kwasu foliowego w prewencji udaru mózgu są niestety ograniczone i niespójne. Do różnych naukowców zabierających głos w tej sprawie dołączyli ostatnio Chińczycy.

W Journal of American Medical Association opublikowana została właśnie praca, w której analizowano wpływ podawania kwasu foliowego i enalaprylu na ryzyko udaru mózgu u osób chorujących na nadciśnienie. Badanie o nazwie China Stroke Primary Prevention Trial było randomizowaną, podwójnie zaślepioną próbą kliniczną. Prace nad nią trwały od maja 2008 do sierpnia 2013 w ponad 30 rejonach w Chinach. Łącznie do badania zostało włączonych 20 702 dorosłych pacjentów z nadciśnieniem, u których wcześniej nie występowały zawały serca ani udary. Uczestnicy byli przypisywani do grup otrzymujących codziennie jednotabletkową kombinację enalaprylu (10mg) z kwasem foliowym (0,8mg) albo sam enalapryl (10mg). W pierwszej grupie było 10 348 osób, natomiast druga liczyła 10 354 pacjentów. Średni czas leczenia wynosił 4,5 roku. Otrzymane wyniki wskazują zaś, że wśród osób przyjmujących łączone leki znacząco rzadziej dochodziło do udaru ( 2,7% osób z pierwszej grupy vs 3,4% w grupie drugiej; HR 0,79; 95% CI, 0.68-0.93). Pierwszy udar niedokrwienny mózgu wystąpił u 2,2% pacjentów leczonych dwoma lekami i 2,8% pacjentów przyjmujących tylko enalapryl ( HR, 0.76; 95% CI, 0.64-0.91). Również ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych (śmierć z powodów sercowo-naczyniowych, zawał serca, udar) było niższe w pierwszej grupie (3.1% vs 3.9%; HR, 0.80; 95% CI, 0.69-0.92). Natomiast między obiema grupami nie występowały znaczące różnice w przypadku ryzyka udaru krwotocznego. Co ważne, również zdarzenia niepożądane występowały z podobną częstością w obu grupach.

Wyniki tego badania potwierdzają więc, że wśród osób dorosłych z nadciśnieniem, u których wcześniej nie występowały udary mózgu i zawały serca, połączenie kwasu foliowego z enalaprylem w porównaniu do samego enalaprylu znacząco obniża ryzyko pierwszego udaru.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe