Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy metotreksat zwiększa ryzyko chorób płucnych?

Źródło: BMJ. 2015 Mar 13;350:h1269. doi: 10.1136/bmj.h1269. Methotrexate use and risk of lung disease in psoriasis, psoriatic arthritis, and inflammatory bowel disease: systematic literature review and meta-analysis of randomised controlled trials. Conway R, Low
Autor: Andrzej Kordas |Data: 15.05.2015
 
 
British Medical Journal publikuje wyniki przeglądu systematycznego, w którym oceniano ryzyko powikłań płucnych wśród pacjentów z łuszczycą, łuszczycowym zapaleniem stawy lub z nieswoistymi zapaleniami jelit, u których stosowano metotreksat.
Do analiz włączano jedynie podwójnie zaślepione randomizowane próby kliniczne, w których podawano metotreksat i placebo lub inny lek o podobnym działaniu. Do badania nie włączano natomiast prac, w których uczestniczyło mniej niż 50 osób lub które trwały krócej niż 12 tygodni. Efektem niezależnego przeszukania baz PubMed, Cochrane oraz Embase przez dwóch badaczy było wyłonienie 7 badań naukowych, które spełniały określone wcześniej kryteria. W sześciu pracach do celów porównawczych służyło placebo. Analiza zebranych danych wskazała, że wśród 1630 uczestników, wystąpiły 504 zdarzenia niepożądane związane z układem oddechowym. Zgodnie z przedstawionymi wynikami metotreksat nie był jednak związany ze zwiększonym ryzykiem ich wystąpienia (ryzyko względne 1,03, 95% CI 0,9-1,17).

Nie wykazano także, aby istniał istotny związek między podawaniem metotreksatu a infekcjami układu oddechowego (1.02, 0.88 to 1.19) ani z nieinfekcyjnymi zdarzeniami związanymi z układem oddechowym (1.07, 0.58 to 1.96). W świetle wyników tej pracy okazuje się więc, że metotreksat nie powoduje zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób płucnych.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe