Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy warto szczepić na grypę pacjentów z cukrzycą?

Źródło: http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/53#
Autor: Andrzej Kordas |Data: 10.04.2015
 
 
Według zaleceń WHO pacjenci z cukrzycą powinni być szczepieni na grypę. Nie jest jednak określone, czy rzeczywiście czerpią oni korzyść z takiego postępowania.
Pacjenci chorujący na cukrzycę mają zwiększone ryzyko ciężkiego przechodzenia grypy. Stąd też w zaleceniach WHO jest rekomendowane, aby osoby takie były regularnie szczepione. Czy jednak rzeczywiście takie postępowanie przynosi korzyści pacjentom?

Zagadnienie to zbadali niemieccy naukowcy. Wyniki ich przeglądu systematycznego i metaanalizy można znaleźć na stronach BMC Medicine. Swoją pracę oparli oni na artykułach wyszukanych za pomocą baz Medline, EMBASE, Cochrane oraz ClinicalTrials.gov. Prace, które włączano do analiz zajmowały się bezpieczeństwem i skutecznością szczepień na grypę wśród osób chorujących na cukrzycę typu 1 lub 2. Finalnie, przeanalizowano wyniki 11 badań obserwacyjnych, w których łącznie brało udział ponad 170 000 uczestników. Otrzymane dane wskazują, że w grupie czynnych zawodowo pacjentów z cukrzycą (w wieku 18-64 lat) skuteczność szczepionki wynosiła 43% w kwestii zmniejszania ryzyka hospitalizacji z powodu grypy lub zapalenia płuc. Nie obserwowano natomiast jej wpływu na ogólną śmiertelność pacjentów, ani na śmiertelność związaną z chorobami grypopodobnymi. Wśród starszych osób (powyżej 65 roku życia) szczepionka na grypę miała jednak zmniejszać śmiertelność ogólną (skuteczność 38%) oraz częstość hospitalizacji z przyczyn ogólnych oraz związanych z zapaleniem płuc lub grypą (45%). Niestety, zgodnie z oceną jakości danych wg systemu GRADE, we wszystkich przypadkach była ona niska lub bardzo niska.

Warto też zwrócić uwagę, że wśród badanych osób nie wystąpiły laboratoryjnie potwierdzone zakażenia wirusem grypy. Autorzy pracy sami podkreślają, że w związku z wieloma czynnikami mającymi wpływ na rozwój grypy i jej przebieg, dowody zgromadzone obecnie nie pozwalają w pełni określić korzyści, jakie mają być związane ze szczepieniem pacjentów chorujących na cukrzycę.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe