Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Dlaczego przyjmowanie statyn jest korzystne?

Źródło: Sciencedaily/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 14.07.2020
 
 
Badanie po badaniu wykazuje, że statyny mogą zapobiegać zawałom serca, udarom oraz śmierci w wieku średnim. Jednocześnie aż w 28 próbach jedynie 2 procent uczestników miało 75 lat i więcej, a to oznacza, że chociaż ryzyko sercowo-naczyniowe jest tu największe, to mało jest danych, czy te leki przepisywać osobom w tym wieku.
Nowe badanie prowadzone przez naukowców z rzuca nowe światło na rolę statyn u starszych dorosłych, którzy nie doświadczyli jeszcze zawału, udaru lub innego zdarzenia sercowo-naczyniowego. Badacze ocenili w retrospektywnej analizie, że ryzyko zgonu z każdej przyczyny pośród weteranów, którzy stosowali statyny było niższe o 25 procent niż u tych, którzy tych leków nie przyjmowali. Ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, czyli zawału bądź udaru było niższe o 20 procent. Wyniki opublikowano w JAMA.

- Bazując na tych danych, wiek nie jest przyczyną zaniechania przepisywania statyn – powiedziała główna autorka badania Ariela Orkaby z VA Boston Health Care System oraz Division of Aging w Brigham. – Statyny są powszechnie badane i przepisywane dorosłym w średnim wieku, ale niedostatecznie zbadane w populacji powyżej 75 lat. Jedną z najbardziej znaczących kwestii naszego badania jest ta dotycząca korzyści ze statyn bez względu na wiek oraz na przykład demencji – dodała.

Badacze przeanalizowali dane weteranów, którzy wykorzystywali usługi VA w latach 2002-2012 i mieli 75 lat i więcej bez zawału, udaru oraz innego zdarzenia sercowo-naczyniowego w wywiadzie. Spośród ponad 30 tys. uprawnionych weteranów zidentyfikowano ponad 57 tys., którzy w tym czasie rozpoczęli przyjmowanie statyn. Wykorzystując odpowiednie skale autorzy porównali tych, którzy leki przyjmowali z tymi, którzy charakteryzowali się prawdopodobieństwem ich przepisania, ale tak się z jakichś przyczyn nie stało.

Co się okazało? Przyjmowanie leków było związane z niższym ryzykiem zgonu z powodu sercowo-naczyniowego lub z każdej przyczyny. Korzyści pozostawały dla tych w zaawansowanym wieku nawet jeśli byli w wieku 90 lat lub starszym. Niższe ryzyko obejmowało tych z innymi schorzeniami takimi jak na przykład demencją, czyli osoby wykluczone z wcześniejszych badań. W kolejnych analizach zespół odkrył, że rozpoczęcie przyjmowania statyn istotnie wiązało się z niższym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak zawał, czy udar.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe