Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jak zapobiegać zatruciu wodnemu oraz zatrzymaniom krążenia u maratończyków?

Źródło: Fatal Water Intoxication and Cardiac Arrest in Runners During Marathons: Prevention and Treatment Based on Validated Clinical Paradigms; Siegel, Arthur J.; The American Journal of Medicine, Volume 128 , Issue 10 , 1070 – 1075
Autor: Andrzej Kordas |Data: 21.10.2015
 
 
Maratony w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Często o zabezpieczenie medyczne tego rodzaju imprez proszeni są lekarze POZ. Niestety w ciągu roku dochodzi w naszym kraju do kilku zgonów podczas biegów długodystansowych. Obrzęk mózgu w wyniku związanej z wysiłkiem hiponatremii oraz nagłe zatrzymanie krążenia w wyniku choroby niedokrwiennej serca stanowią rzadkie przyczyny zgonów wśród maratończyków i występują przede wszystkim wśród odpowiednio: młodych kobiet i mężczyzn w średnim wieku.
Dotychczasowe badania obejmujące bezobjawowych mężczyzn w średnim wieku, którzy brali udział w maratonach wykazały obecność cech stanu zapalnego w obrębie mięśni szkieletowych, pojawiającego się po wyczerpaniu zapasów glikogenu.

W odpowiedzi na stres neuroendokrynny oraz obecność cech rabdomiolizy dochodzi do zwiększonej, niezależnej od osmolarności osocza sekrecji wazopresyny, w wyniku czego stwierdza się hiponatremię. U osób tych stwierdza się zatem cechy zespołu nieadekwatnego wydzielania wazopresyny.

Zalecanym obecnie sposobem leczenia zagrażającej życiu encefalopatii wynikającej z hiponatremii u młodych kobiet biorących udział w maratonach jest podanie dożylne hipertonicznego (3%) roztworu chlorku sodu, celem zapobiegania postępowi obrzęku mózgu.

Dodatkowo w ostatnich latach odnotowano wzrastającą częstość nagłych zatrzymań krążenia oraz nagłych zgonów sercowych u mężczyzn w średnim wieku biorących udział w biegach maratońskich. Przeprowadzone u bezobjawowych maratończyków w średnim wieku badania, wykazały zwiększone stężenia w surowicy interleukiny-6 oraz CRP, tj. biomarkerów korelujących z ryzykiem wystąpienia ostrych zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób zdrowych. Ponadto w tej samej grupie badanej wykazano aktywację płytek krwi predysponującą do zakrzepicy oraz podwyższone stężenia troponiny sercowej oraz pro-BNP w surowicy. Na podstawie dotychczasowych badań, celem zapobiegania ostrym zespołom wieńcowym, wśród osób z wyjściowo dużym ryzykiem sercowo – naczyniowym zaleca się stosowanie aspiryny przed rozpoczęciem biegu.

Podsumowując, na podstawie opinii ekspertów zaleca się stosowanie aspiryny u osób z wysokim ryzykiem sercowo – naczyniowym przed rozpoczęciem maratonu. W połączeniu ze spożywaniem napojów w trakcie biegu, interwencje te są w stanie zapobiec części potencjalnych zgonów wśród osób biorących udział w biegach maratońskich.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe