Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Jak zmierzyć jakość?

Udostępnij:
Minister zdrowia Katarzyna Sójka wydała zarządzenie powołujące zespół do opracowania rekomendacji w zakresie wskaźników jakości opieki zdrowotnej.
Przewodniczącym zespołu został dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego Bernard Waśko.

W składzie zespołu znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Do zadań gremium należy opracowanie i przedstawianie rekomendacji w zakresie wdrożenia wskaźników jakości opieki zdrowotnej, odrębnie dla obszaru klinicznego, konsumenckiego i zarządczego.

W zarządzeniu podano, że chodzi m.in. o:
– podanie wskaźników jakości opieki zdrowotnej oraz ustalenie harmonogramu ich wprowadzania do systemu opieki zdrowotnej,
– opracowanie wartości wskaźników,
– opracowanie metodologii ich pomiaru,
– określenie istotnych zmiennych, które wpływają na wartość wskaźników z punktu widzenia klinicznego,
– określenie zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem współczynników korygujących.

Zarządzenie straci moc 31 grudnia br.

Tytuł pochodzi od redakcji
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.