Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leczenie osteoporozy nie zmniejsza śmiertelności

Źródło: DM/JAMA; NCBI; NCBI
Autor: Marta Koblańska |Data: 22.08.2019
 
 
Osteoporoza jest bardzo częstym schorzeniem, prowadzącym do przykrych powikłań, głównie złamań. Szacuje się, że na świecie żyje około 200 milionów osób ze złamaniem osteoporotycznym w wywiadzie; w samej Europie liczba złamań w obrębie biodra sięga 1,7 miliona. Czy stosowana obecnie farmakoterapia nie tylko zapobiega złamaniom, ale także zmniejsza śmiertelność?
Zmniejszona gęstość mineralna kości to problem dotyczący głównie osób starszych i nasilający się z wiekiem. Dane literaturowe podają, że aż 40% kobiet po menopauzie i 30% mężczyzn doświadczy złamania osteoporotycznego w ciągu życia. Na łamach The JAMA Internal Medicine ukazała się metaanaliza, która poddała weryfikacji sugestie dotyczące zmniejszania śmiertelności dzięki stosowaniu leków przeciwosteoporotycznych.

Po selekcji włączono 38 badań (głównie randomizowanych i trwających co najmniej rok; 21 dotyczyło bisfosfonianów, a 6 zoledronianu), które objęły aż 101 642 osoby (45 594 w grupach placebo i 56 048 w grupach badawczych). Okazało się, że żadna ze stosowanych współcześnie farmakoterapii osteoporozy nie zmniejsza istotnie śmiertelności (RR 0,98). Zależność ta dotyczy także bisfosfonianów (RR 0,95) oraz zoledronianu (RR 0,88), jednak w ostatnim przypadku badania charakteryzowały się dużą heterogenicznością i autorzy metaanalizy twierdzą, że konieczne są dalsze badania nad tym lekiem.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe