Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Małe podmioty POZ poza systemem finansowania

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: PPOZ/MZ
Tagi: POZ, AOTMiT, PPOZ
Wzrost finansowania w ochronie zdrowia nie pokrywa zapotrzebowania małych placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Urzędnicy nadal zastanawiają się nad mechanizmami, które umożliwiłyby przekazanie dodatkowych środków na ich funkcjonowanie.
Od 1 kwietnia do końca 2022 r. do placówek medycznych – m.in. do poradni POZ i gabinetów lekarzy specjalistów – trafi dodatkowo ponad 600 mln zł. Wzrost finansowania ma osłabić skutki inflacji i zminimalizować efekt wyższych kosztów utrzymania placówek, w tym rachunków za prąd i ogrzewanie. Wzrost finansowania, zgodnie z obliczeniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oszacowany został na 4,5 proc. w stosunku do 2021 roku.

Aktualny sposób finansowania stawia jednak w istotnie gorszej sytuacji małe podmioty, które otrzymują mniejsze środki, jednocześnie zaś muszą utrzymywać relatywnie wysokie zatrudnienie – o czym alarmowało Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ).

Jak tłumaczą lekarze, rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzone 27 lipca 2022 r. spowodowało, że wiele jednostek zostało pozbawionych finansowania na podstawie współczynników korygujących. Wobec podwyżek przewidzianych ustawą zmian tych nie zrekompensowano. Zmian nie rekompensuje też dodatek dla podmiotów udzielanych świadczeń na terenach o małej gęstości zatrudnienia.

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, w odpowiedzi skierowanej do PPOZ poinformował z kolei, że prowadzone są dalsze analizy związane z sygnalizowanymi przez podmioty medyczne problemami, na podstawie których podejmowane będą dalsze decyzje.

Wskazał też, że dzięki prognozie wyższych wpływów środków ze składki zdrowotnej, która jest efektem Polskiego Ładu, oraz osiągniętym wskaźnikom makroekonomicznym w 2021 roku budżet NFZ zwiększył się o ponad 9,1 mld zł, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwzględniono także dodatkowo środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników kontraktowych i personelu pomocniczego oraz administracyjnego, a zaproponowana w nim wyższa wycena świadczeń obejmuje również zwiększone koszty działalności placówek medycznych.

Maciej Miłkowski wyjaśnia tym samym, że minister zdrowia zdecydował o wprowadzeniu w życie wariantu rekomendacji AOTMiT, korzystniejszego dla placówek medycznych i personelu.

Wprowadzona forma przekazywania środków zapewnia możliwość elastycznego dysponowania dostępnymi środkami przez zarządzających podmiotami leczniczymi.

Ustalenie poziomu ceny punktu rozliczeniowego oraz wynikających z tego wartości aneksów dla poszczególnych podmiotów leczniczych zostało oparte na zapisach wynikających ze znowelizowanych przepisów ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podczas procesu ustalania wysokości zwiększenia wyceny świadczeń oddziały NFZ stosowały jednolite zasady wobec wszystkich świadczeniodawców, bez względu na ich formę właścicielską oraz strukturę organizacyjną.

Cena wartości jednostek rozliczeniowych, których dotyczy stawka kapitacyjna, wynosi odpowiednio:
• świadczenia lekarza POZ — 191,88 zł,
• świadczenia lekarza POZ — certyfikat akredytacji 193,80 zł,
• świadczenia pielęgniarki POZ — 47,04 zł,
• świadczenia pielęgniarki POZ — certyfikat akredytacji 47,28 zł,
• świadczenia położnej POZ — 31,08 zł,
• świadczenia położnej POZ — certyfikat akredytacji 31,32 zł.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.