Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Problemy osób o odmiennej tożsamości płciowej w praktyce lekarza POZ
Źródło: MK/Medscape
Autor: Marta Koblańska |Data: 03.07.2019
 
 
Osoby o odmiennej tożsamości płciowej niż ta wynikająca z płci często mają problem z uzyskaniem odpowiedniej opieki medycznej. Nowe wytyczne opublikowane w Annals of Internal Medicine mają na celu pomóc lekarzom w lepszym zrozumieniu potrzeb tej populacji. Rekomendacje obejmują również zagadnienia związane z terapią oraz chirurgią, poprawą praktyki klinicznej i starają się odpowiedzieć na pytania społeczne.
Wytyczne rozpoczynają się przeglądem terminologii stosowanej w odniesieniu do osób transseksualnych oraz definiują ją. Autorzy dyskutują także ewoluujące spojrzenia medyczne i psychiatryczne na populację osób transseksualnych. Każda decyzja terapeutyczna winna analizować możliwości oraz historię pacjenta.

Hormonoterapia jest ważną częścią opieki nad osobami o odmiennej tożsamości płciowej, choć nie wszystkie z nich szukają pomocy medycznej. Rekomendacje obejmują najpowszechniejsze schematy hormonoterapii, w tym działania niepożądane oraz dawkowanie i monitorowanie pacjentów. Wytyczne również poruszają zagadnienia związane z opcjami chirurgicznymi dla pacjentów o odmiennej tożsamości płciowej, ważne pytania, które stawiają sobie klinicyści w procesie podejmowania decyzji, ocenę przedoperacyjną oraz pooperacyjną kontynuację. Spośród pacjentów, którzy decydują się podjąć leczenie, około połowa poszukuje możliwości chirurgicznych.

W praktyce lekarza POZ najważniejsze jest zrozumienie celów terapii hormonalnej oraz tego jak oceniać stan zdrowia pacjenta. Lekarze powinni również wiedzieć jak wyglądają typowe plany chirurgiczne i czego potrzebują te osoby, które decydują się na zabieg operacyjny. Jak wskazują autorzy, to co zawierają rekomendacje nie odbiega od posiadanej wiedzy lekarzy POZ, a wytyczne mają na celu bardziej jej przeorientowanie.

Lekarze często napotykają problemy z właściwym zapisaniem imienia i nazwiska, dlatego dobrze, aby systemy do pozyskiwania danych były elastyczne. Ważnym problemem jest również HIV jak również płodność.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe