Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Przegląd lekowy może znaleźć się w koszyku świadczeń gwarantowanych

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Do programu uruchomionego w 2022 r. zaangażowano 75 placówek aptecznych i wykonano przeglądy lekowe u 850 pacjentów na terenie całej Polski. Odpowiedzialni za pilotaż podali, że usługa jest efektywna, a 83 proc. pacjentów stwierdziło, że ich samopoczucie się polepszyło.
Zakończono fazę wykonawczą pilotażowego programu przeglądów lekowych, realizowanego według rozporządzenia ministra zdrowia. Jest to program, który ma wyznaczyć standard nowej usługi świadczenia zdrowotnego w Polsce. Pilotaż rozpoczął się 1 kwietnia 2022 r., wzięło w nim udział 75 farmaceutów, którzy opiekują się mniej więcej 1000 pacjentów, biorących pięć i więcej leków.

Pilotaż został przeprowadzony przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu.
Jak wskazuje koordynator pilotażu dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska, przegląd lekowy to udokumentowany proces dotyczący chorych z wielolekowością. Jego celem jest identyfikacja i rozwiązywanie problemów lekowych pacjentów, współpraca z lekarzem i optymalizacja farmakoterapii najtrudniejszych pacjentów. Innymi słowy, jest to analiza zawartości apteczki domowej, leków przepisanych przez lekarza oraz suplementów diety i opracowanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej.

Ma to doprowadzić do optymalizacji leczenia, gdy farmaceuta rozwiązuje problemy pacjentów, na przykład zdublowanych leków, które wchodzą w niebezpieczne interakcje. W pilotażu farmaceuci, rozmawiając z pacjentami, edukują Polaków, jak prawidłowo przyjmować medykamenty.

Z raportu zaprezentowanego podczas konferencji „Pilotaż przeglądów lekowych w Polsce według Rozporządzenia MZ – mamy wyniki fazy wykonawczej projektu” wynika, że pilotaż zakończył się dużym sukcesem. To oznacza, że przegląd lekowy w tym roku może znaleźć się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Resort zdrowia czeka jeszcze na kompletny raport, który zostanie przeanalizowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Następnie agencja przygotuje przegląd lekowy jako świadczenie gwarantowane. Obecnie w ustawie o świadczeniach gwarantowanych ze środków publicznych nie ma zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów. Dlatego potrzebna będzie także zmiana ustawy i dopisanie do niej usług farmaceutycznych jako świadczeń gwarantowanych.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.