Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wymiana osocza, jako nowatorskie leczenie Alzheimera

Autor: Karolina Gawarzewska |Data: 04.08.2020
 
 
Metody leczenia PE, które są dostępne od kilkudziesięciu lat, są stosowane w leczeniu szeregu zaburzeń neurologicznych, immunologicznych i metabolicznych. Nowe badania sugerują, że wymiana osocza (PE) z zastępowaniem albumin może być skuteczna w spowalnianiu objawów choroby Alzheimera (AD).
Wyniki badania wykazały, że leczenie, które ma na celu usunięcie amyloidu beta (Aβ) z osocza, wiązało się z 60% spadkiem pogorszenia czynności i funkcji poznawczych u pacjentów z umiarkowanymi objawami AD.
Przeprowadzony zabieg polegał na plazmaferezie, w wyniku której osocze zostało oddzielone od krwinek oraz usunięto z niego substancje toksyczne.

Albumina w osoczu, z którą wiąże się osocze Aβ została zastąpiona świeżym handlowo produktem albuminowym, otrzymywanym z osocza zdrowych dawców.

Badanie AMBAR obejmowało 347 mężczyzn i kobiet w wieku od 55 do 85 lat z prawdopodobną demencją z powodu AD, którzy zostali włączeni do 41 ośrodków w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. U wszystkich zdiagnozowano łagodne objawy AD, na co wskazuje wyjściowy wynik w skali Mini-Mental State Examination (MMSE) wynoszący od 22 do 26 lub umiarkowane objawy AD, z wyjściowym wynikiem MMSE wynoszącym 18 do 21.

Badacze losowo przydzielili uczestników do czterech grup. Jedna grupa otrzymywała placebo, a każde z pozostałych trzech grup leczenia otrzymywało różne dawki albuminy i dożylną immunoglobulinę (IVIG).

Kluczowe wnioski:
- wyniki wykazały zmniejszenie progresji objawów u pacjentów leczonych PE w obu pierwszorzędowych punktach końcowych.
- ADAS-Cog był ponad dwukrotnie bardziej skuteczny niż niektóre kandydujące przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko Aβ, które są badane pod kątem AD.
- zaobserwowano, że zarówno osoby z łagodnymi, jak i umiarkowanymi objawami osiągały lepsze wyniki niż placebo, nawet w dwóch równoległych punktach końcowych.
- odkrycia sugerują, że w podejściu PE może być zaangażowany więcej niż jeden mechanizm, taki jak zmiany w stanie utlenienia i mediatory zapalenia.

Po wykonaniu badania stwierdzono, że otwiera się nowa droga do rozwoju terapii zastępowania białek osocza nie tylko w chorobie Alzheimera, ale także w leczeniu innych chorób zwyrodnieniowych.

Odkrycia zostały zaprezentowane podczas Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzheimera (AAIC) 2020, która odbyła się w tym roku w Internecie z powodu pandemii COVID-19 i jednocześnie zostały opublikowane w czasopiśmie Alzheimer's and Dementia.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe