Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Zmiany w finansowaniu porad w ramach POZ

Udostępnij:
Od 1 lipca br. dodatek kwotowy za wielochorobowość zobowiązuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do udzielenia pacjentowi porady z powodu sprawozdawanej choroby przewlekłej nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
Reguluje to zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. Dodatek kwotowy jest rozliczany za wszystkie wymienione w tym dokumencie grupy dziedzinowe. Wartość dodatku kwotowego jest uzależniona od liczby grup dziedzinowych, a nie od liczby jednostek chorobowych.

Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, przypominając o tej zmianie, podaje przykład: współistnienie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i migotania przedsionków u pacjenta może być rozliczone jako dwie grupy dziedzinowe (diabetologia i kardiologia). Natomiast cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i POChP klasyfikuje pacjenta do trzech grup dziedzinowych (diabetologia, kardiologia, pulmonologia).

– Należy jednak pamiętać, że udzielenie pacjentowi świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z powodu danej choroby z grupy dziedzinowej powoduje wstrzymanie dodatku chorobowego w tej grupie na kolejny rok, liczony od daty udzielenia świadczenia w AOS – dodaje.

W ten sposób konsultacja w AOS z powodu nadciśnienia tętniczego u pacjenta z cukrzycą nadciśnieniem tętniczym i POChP powoduje wypłatę dodatku za dwie grupy dziedzinowe, a nie trzy.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.