Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

AOTMiT rekomenduje refundację etionamidu w leczeniu wielolekoopornej gruźlicy płuc

Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 26.01.2022
 
 
Eksperci kliniczni, powołując się na rekomendacje WHO, zgodnie wskazują, że etionamid jest ważną częścią schematu leczenia gruźlicy wielolekoopornej.
Gruźlica płuc wielolekooporna (MDR-TB – multi drug resistant tuberculosis) jest chorobą zakaźną, wywołaną przez prątki kwasooporne Mycobacterium tuberculosis complex: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum i in. Źródłem prątków gruźlicy są drogi oddechowe osoby zainfekowanej. Ponieważ gruźlica współistnieje często z innymi ciężkimi chorobami, obraz kliniczny bywa bardzo zróżnicowany. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest przewlekły kaszel, początkowo suchy, a potem wilgotny z wykrztuszaniem śluzowej lub ropnej wydzieliny. Niekiedy następuje krwioplucie. Duszność pojawia się w zaawansowanych postaciach gruźlicy, w których może dojść do niewydolności oddechowej.

Lekooporność to zmniejszenie wrażliwości prątków gruźlicy na lek w takim stopniu, że badany szczep należy uznać za różniący się od szczepu dzikiego, który nigdy nie miał kontaktu z lekami przeciwprątkowymi. Oporność wielolekowa (MDR) występuje, gdy prątki gruźlicy są oporne, na co najmniej izoniazyd i ryfampicynę.

Gruźlica jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności z powodu chorób zakaźnych. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2018 roku na gruźlicę zachorowało 10 mln osób na świecie. Zapadalność wynosiła 132 na 100 000 ludności. Trudną do wyleczenia, mimo wprowadzania nowych leków, jest gruźlica wywołana przez prątki oporne na ryfampicynę (RR-TB – rifampicin-resistance tuberculosis) i na ryfampicynę łącznie z izoniazydem (MDR-TB). Liczbę chorych na RR-TB i MDR-TB oszacowano w 2018 roku na 484 tys.

W Polsce w 2019 roku zarejestrowano 5321 zachorowań na gruźlicę, czyli o 166 przypadków gruźlicy mniej niż w roku poprzednim i o 2188 przypadków mniej w porównaniu z rokiem 2010. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę w 2019 roku MDR-TB rozpoznano u 39 chorych. Przypadki MDR-TB stanowiły 1,0% wszystkich zachorowań na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie oraz 1,1% zachorowań ze znanymi wynikami lekowrażliwości. Z powodu gruźlicy w Polsce zmarło w 2018 r. 519 osób (współczynnik umieralności 1,4/100 000), w tym 502 osób z gruźlicą płuc (współczynnik 1,4/100 000).

W naszym kraju refundowane są produkty lecznicze zawierające: pyrazynamid, etambutol, ofloksacynę, ryfampicynę i izoniazyd. Eksperci kliniczni – dane z raportu OT 4311.36.2018 – powołując się na rekomendacje WHO, zgodnie wskazują na fakt, że etionamid jest ważną częścią schematu leczenia gruźlicy wielolekoopornej. Ponadto wskazują, że schemat leczenia jest dobierany indywidualnie w zależności od innych czynników, takich jak: choroby towarzyszące, wyniki badań, testy odporności czy zdarzenia niepożądane.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych: Trecator (etionamid), Ethide 250 mg (etionamid)
we wskazaniu: gruźlica płuc wielolekooporna.pdf
.


 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.