eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2007
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:


Artykuł poglądowy
Deficyt uwagi z nadruchliwością a choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży

Andrzej Rajewski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2007; 2, 2: 71–75
Data publikacji online: 2007/11/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W artykule dokonano przeglądu badań nad diagnozą różnicową oraz zasadami leczenia dziecięcych postaci
zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i deficytu
uwagi z nadruchliwością (ADHD). Systematycznie
prowadzone badania wyraźnie wskazują na odmienny atypowy przebieg zaburzeń afektywnych dwubiegunowych o bardzo wczesnym początku. Występowanie
atypowego fenotypu nie jest rzadkie i zwykle sprawia trudności diagnostyczne. W wielu przypadkach prowadzi to do nieprawidłowości w ocenie klinicznej zaburzeń o charakterze dwubiegunowym i ADHD. Bardzo ważne jest ustalenie, na ile czynniki rozwojowe wpływają na ekspresję objawów w okresie dzieciństwa, dojrzewania i dorosłości oraz czy mamy do czynienia z niezależnym procesem chorobowym w okresie dojrzałości czy z tym samym zaburzeniem w procesie neurorozwojowym. W pracy przeanalizowano też rolę i przydatność badań neuropsychologicznych i neuroobrazowych w diagnostyce różnicowej tych dwóch zaburzeń.

This article reviews research on juvenile bipolar disorder and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) with particular reference to differential diagnosis and treatment. Systematic research strongly suggests an atypical course of very early onset bipolar disorder. Atypicality of such phenotype may not be rare, but is difficult to diagnose. A main cause of diagnostic confusion is symptomatic overlap between juvenile bipolar disorder phenotype and attention deficit hyperactivity disorder. A very important question is whether child, adolescent and adult onset bipolar disorder could be an unrelated disorder, or a different developmental expression of the same disorder. The role of neuropsychological and neuroimaging studies in differential diagnosis of very early onset bipolar disorder and ADHD is discussed
słowa kluczowe:

deficyt uwagi z nadruchliwością, zaburzenia afektywne dwubiegunowe u dzieci, diagnoza różnicowa

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe