eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2015
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:


Opis przypadku
Opis przypadku dziecka z organicznym uszkodzeniem w obrębie ośrodkowego układu nerwowego leczonego metodą treningu słuchowego Tomatisa

Izabela Przybek-Czuchrowska
,
Ewa Mojs
,
Ewelina Urna-Bzdęga

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015; 10, 1: 40–45
Data publikacji online: 2015/06/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Mózgowe porażenie dziecięce to choroba obejmująca różnorodne zaburzenia ruchu i postawy, wynikające z trwałego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju. Ze względu na możliwości kompensacyjne mózgu przez usprawnianie można poprawić stan psychofizyczny niepełnosprawnego dziecka. Opieka nad chorym wymaga częstych hospitalizacji oraz wielu konsultacji neurologicznych, logopedycznych, fizjoterapeutycznych i terapeutycznych. Dobrze prowadzona rehabilitacja zwiększa szanse dziecka na względnie zrównoważony rozwój i kontakt z otoczeniem. Celem pracy są opis i analiza przypadku chłopca chorego na mózgowe porażenie dziecięce rehabilitowanego różnymi sposobami, dodatkowo poddanego treningowi stymulacji audio-psycho-lingwistycznej. Metoda Tomatisa polega na słuchaniu określonych dźwięków, muzyki przez specjalnie do tego stworzone urządzenie zwane elektronicznym uchem. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż po zastosowaniu metody Tomatisa u dziecka nastąpiła istotna poprawa wybranych funkcji poznawczych, a stymulacja przy zastosowaniu dźwięków wpłynęła pozytywnie na czynność ośrodkowego układu nerwowego.

Cerebral palsy is an illness comprising diverse movement disorders and attitudes disorders, resulting from long-lasting brain damage in the early stage of development. The psychophysical condition of the disabled child can be corrected through streamlining because of compensating possibilities of the brain. However, the care of the patient requires frequent hospitalizations and many neurological consultations, speech therapy, physiotherapy and therapeutic consultations. Well-conducted rehabilitation enhances the chances that the child will show comparatively even-tempered development and communication. The goal of the work is to describe a case of a boy with cerebral palsy, rehabilitated in different ways, additionally subjected to audio-psycho-linguistic stimulation training. The Tomatis method is based on listening to certain sounds and music through the device specially created for it, called the “Electronic Ear”. The result of the conducted analysis is that the child showed an essential improvement in selected cognitive functions and the stimulation with applied sounds had a positive effect on activity of the central nervous system after application the Tomatis method.
słowa kluczowe:

opis przypadku, mózgowe porażenie dziecięce, metoda Tomatisa

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe