eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X zdiagnozowana u trzech braci

Marta Hetman
,
Maksym Jura
,
Kornelia Krakowska
,
Ewa Barg

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 95-98
Data publikacji online: 2019/06/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Adrenoleukodystrofia (ALD) jest chorobą genetyczną sklasyfikowaną w grupie zaburzeń peroksysomalnych spowodowanych mutacjami w genie ABCD1, zlokalizowanym na chromosomie X (Xq28), dziedziczoną recesywnie sprzężoną z chromosomem X. W przebiegu choroby dochodzi do akumulacji bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (VLCFA) w osoczu i wszystkich tkankach. Nie jest znane leczenie przyczynowe ALD, jednakże przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT) dozwolony jest w leczeniu wczesnej postaci mózgowej u dzieci. W pracy przedstawiono opis rodzinnego występowania ALD – przypadków zdiagnozowanych w różnych stadiach choroby. Najstarszy brat został zdiagnozowany w wieku 9 lat, pierwszym objawem choroby była utrata słuchu. Przeprowadzono badania u młodszego brata chłopca, który wówczas nie miał objawów, i również wykryto ALD. Został on poddany HSCT. Jego rozwój przebiega prawidłowo. Mutację genu ABCD1 stwierdzono u matki. Z powodu znacznego nasilenia choroby najstarszy chłopiec nie został zakwalifikowany do HSCT. Obecnie jego stan zdrowia jest ciężki i systematycznie się pogarsza. U najmłodszego z braci testy genetyczne przeprowadzono wkrótce po urodzeniu. Potwierdzono mutację genu ABCD1. Nie podjęto decyzji o zastosowaniu w leczeniu HSCT. Rozwój chłopca przebiega prawidłowo, ale stwierdzono niedoczynność nadnerczy. Wszyscy trzej bracia leczeni są hydrokortyzonem w dawkach podzielonych. Świadomość rodziców i wczesne testy genetyczne (w tym badania prenatalne) są bardzo istotne, ponieważ ALD związana jest z ciężkim przebiegiem oraz dużą śmiertelnością, a jej objawy są niespecyficzne.

Adrenoleukodystrophy is a genetic diseases classified in the group of peroxisomal disorders caused by mutations in ABCD1, gene located on the X chromosome (Xq28). It demonstrates X-linked recessive inheritance. There is an accumulation of very long-chain fatty acids (VLCFA) in plasma and all tissues in the process of ALD. No causal treatment for ALD is known, although hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) and gene therapy are allowed for early diagnosis in childhood cerebral form. The case report describes three of the brothers suffering from ALD, diagnosed in different stages of disease. The eldest brother was diagnosed by the age of nine, with the first symptom of hearing loss. After that, test was also conducted in boy’s younger brother – he was then asymptomatic, however diagnosed with ALD at age 7. The mutation in the ABCD1 gene was also detected in the mother’s blood. Due to the significant severity of the disease, the eldest boy was not qualified for HSCT. Nowadays, 2 years after, the health condition of the eldest brother is severe. The middle brother underwent HSCT. Currently, the he is in a good general condition. The youngest brother had genetic testing performed shortly after birth. The mutation in the ABCD1 gene also was confirmed, but in this moment there is no regarding to HSCT. His development is adequally to age, but he has adrenal insufficiency. All of brothers are treated hydrocortisone. Parental awareness and early genetic tests (including prenatal tests) are very important because ALD is associated with severe course and high mortality, and its symptoms are non-specific.
słowa kluczowe:

adrenoleukodystrofia, niedoczynność kory nadnerczy, przeszczep komórek macierzystych

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe