eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1-2/2023
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aktywność ruchowa i objawy ubytkowe jako predyktory zaburzeń metabolicznych w schizofrenii

Veronica Casadei
1
,
Jan Jaracz
1
,
Paweł Wójciak
1
,
Jerzy Moczko
2
,
Przemysław Filipiak
1
,
Kamila Kucharska-Kowalczyk
1
,
Filip Rybakowski
1

1.
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2.
Katedra Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 11–18
Data publikacji online: 2023/07/03
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp:
Głównym założeniem pracy jest ocena zależności między występowaniem zaburzeń metabolicznych a objawami negatywnymi schizofrenii oraz nasileniem aktywności fizycznej.

Materiał i metody:
Do grupy badanej włączono 46 dorosłych pacjentów, w tym 24 mężczyzn i 22 kobiety, ze schizofrenią rozpoznaną wg kryteriów ICD-10. Oceny stanu psychicznego dokonano przy użyciu trzech skal: Skali zespołów pozytywnego i negatywnego schizofrenii (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS), Krótkiej skali objawów negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS) i Skali samooceny objawów negatywnych (Self-evaluation of Negative Symptoms – SNS). Aktywność fizyczną oceniono, stosując akcelerometrię i mierząc takie parametry, jak: kalorie spalone na godzinę, kalorie spalone na dobę, procent aktywności siedzącej, procent aktywności lekkiej, procent aktywności umiarkowanej, procent aktywności żywej i procent aktywności bardzo żywej. Badano składowe zespołu metabolicznego – profil lipidowy i poziom glikemii na czczo, mierzono obwód talii oraz ciśnienie tętnicze. Posłużono się kryteriami zespołu metabolicznego wg National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III).

Wyniki:
Nie stwierdzono istotnych zależności między badanymi parametrami aktywności fizycznej a zespołem metabolicznym. Wykazano różnice w występowaniu niektórych pojedynczych objawów negatywnych schizofrenii w zależności od obecności składowych zespołu metabolicznego, a także korelacje pomiędzy aktywnością fizyczną a pojedynczymi objawami negatywnymi.

Wnioski:
W związku z niespójnością wyników wskazane jest przeprowadzenie dalszych wieloośrodkowych badań na dużej liczbie chorych.Introduction:
The main purpose of the study is to assess correlations between presence of metabolic dysfunctions, negative symptoms of schizophrenia and physical activity.

Material and methods:
46 adult patients with schizophrenia diagnosed using ICD-10 criteria were qualified for the research group; the group was composed of 24 men and 22 women. Three scales were used to evaluate mental state: PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), BNSS (Brief Negative Syndrome Scale) and SNS (Self-evaluation of Negative Symptoms). Physical activity was assessed using accelerometry, measuring the following parameters: calories burnt per minute, calories burnt per day, percentage of sedentary activity, percentage of light activity, percentage of moderate activity, percentage of vigorous activity, percentage of very vigorous activity. The components of metabolic syndrome were measured – lipid profile, fasting glucose, waist circumference and blood pressure. National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) metabolic syndrome criteria were applied.

Results:
There were no significant connections between physical activity and metabolic syndrome. Significant differences in presence of single negative schizophrenia symptoms regarding metabolic syndrome criteria were observed and significant correlations between physical activity and single schizophrenia symptoms were noted.

Conclusions:
Considering the disagreements between previous papers, more multicentre research on a large group of patients is needed.

słowa kluczowe:

schizofrenia, zespół metaboliczny, objawy negatywne, aktygrafia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.