eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2007
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Nieprawidłowa aktywacja mózgu u chorych na depresję podczas wykonywania zadania przestrzennego: badanie 99mHMPAO SPECT

Jan Jaracz
,
Roman Junik
,
Alina Borkowska
,
Jerzy Moczko
,
Janusz Rybakowski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2007; 2, 1: 19-25
Data publikacji online: 2007/07/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem przeprowadzonych badań była ocena miejscowego przepływu mózgowego (rCBF) krwi za pomocą komputerowej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu HMPAO-SPECT u chorych na zaburzenia depresyjne nawracające, podczas wykonywania przez nich zadania, polegającego na wyobrażaniu figur przestrzennych. Badaniami objęto 10 chorych hospitalizowanych z powodu epizodu depresyjnego oraz 10 osób zdrowych, dobranych pod względem wieku i płci. Podczas każdej sesji SPECT mózgu wykonywano 2-krotnie – w czasie powtarzania kilku słów oraz podczas wyobrażania i nazywania figur geometrycznych. W grupie osób chorych badanie powtórzono po uzyskaniu poprawy klinicznej w trakcie leczenia farmakologicznego. W okresie depresji stwierdzono brak aktywacji okolic czołowych oraz ciemieniowo-potylicznych półkuli prawej, które ulegały aktywacji w grupie kontrolnej. Pobudzeniu ulegał natomiast rCBF w półkuli lewej. W okresie remisji obserwowano zwiększenie rCBF w prawej półkuli, jednak wzorzec aktywacji różnił się od stwierdzonego w grupie kontrolnej. Wyniki badania potwierdzają hipotezę, wg której w okresie depresji funkcja prawej półkuli ulega zaburzeniu.

The effect of performance on simple spatial imagery task on regional cerebral blood flow was measured in patients with major depressive disorder and in a control group by means of HMPAO-SPECT. Ten untreated patients who met DSM-IV criteria for major depressive episode, recurrent, and ten healthy subjects, age and sex matched, participated in the study. During each session, subjects were scanned twice: under basal condition after injection of 10 mCi of 99mHMPAO while repeating words and again during spatial imagery of geometrical figures after injection of 30 mCi of 99mHMPAO. In the patient group the same procedure was performed in an acute depressive episode and during remission of depressive symptoms. During the depressive episode, there was no significant activation of frontal and parieto-occipital areas of the right hemisphere, the regions that were activated in healthy control subjects. Instead, during depression activation was observed in the left hemisphere. In remission, the regions of the right hemisphere were activated in depressive patients but the pattern of activation was different in comparison to control subjects. The results may support the hypothesis of abnormal function of the right hemisphere in depressed patients.
słowa kluczowe:

depresja, wyobrażenia przestrzenne, prawa półkula mózgu, aktywacja mózgu, SPECT

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe