eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2006
vol. 1
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Struktura temperamentu w ujęciu regulacyjnej teorii temperamentu a polimorfizmy w genach 5-HTT, DAT1 i DRD4 u młodych kobiet

Włodzimierz Oniszczenko
,
Wojciech Łukasz Dragan

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2006; 1, 1: 24–30
Data publikacji online: 2006/11/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem badał było określenie związku polimorfizmów w genach 5-HTT, DAT1 i DRD4 ze strukturą cech temperamentalnych ujętych w regulacyjnej teorii temperamentu. Wyodrębniono cztery struktury cech temperamentu: zharmonizowaną oraz niezharmonizowaną, a każda o dużych i małych możliwościach przetwarzania stymulacji. Cechy temperamentu mierzone były za pomocą kwestionariusza Formalna charakterystyka zachowania – kwestionariusz temperamentu. W badaniach uczestniczyło 200 niespokrewnionych kobiet w wieku od 18 do 29 lat. DNA badanych osób izolowano z komórek nabłonka jamy ustnej, a genotypowania dokonywano metodą PCR i elektroforezy. Wykazano, że polimorfizm w genie 5-HTT jest powiązany z profilem zharmonizowanej struktury temperamentu o dużych możliwościach przetwarzania stymulacji. Różnica wskaźnika podobiełstwa do tego profilu pomiędzy osobami z grupy S (o genotypach SS i SL) w porównaniu z osobami z grupy L (o genotypie LL) okazała się istotna statystycznie (F=7,68, df=1, p=0,006). Osoby o genotypie LL charakteryzują się profilem cech temperamentu w większym stopniu zbliżonym do profilu idealnego opisującego strukturę zharmonizowaną o dużych możliwościach przetwarzania stymulacji w porównaniu z osobami z grupy S. Nie stwierdzono istotnych zależności z polimorfizmami DAT1 i DRD4. Z uwagi na wstępny charakter tych badał niezbędne jest ich powtórzenie.

The aim of our study was to determine whether the 5-HTT, DAT1 and DRD4 polymorphisms are related to the structure of temperamental traits postulated in the Regulative Theory of Temperament. We recognized four structures, concerning potential for stimulation processing and its effectiveness: harmonized and nonharmonized structure of the temperament with high and low potential for stimulation processing. All temperamental traits were measured using the Formal Characteristics of Behavior – Temperament Inventory (FCB-TI). The studied sample comprised 200 unrelated females, aged 18 to 29. DNA of the subjects was isolated from the buccal epithelial cells, while 5-HTT, DAT1 and DRD4 polymorphisms were genotyped using PCR and electrophoresis. We have demonstrated that the 5-HTT polymorphism is associated with harmonized structure of the temperament with high potential for stimulation processing. The difference in similarity to this profile of the temperament structure between S group (genotypes SS and SL) and L group (genotype LL) was statistically significant (F=7.68, df=1, p=0.006). The L group was found to be more similar to the harmonized structure of the temperament in comparison to the S group. No significant association was observed for DAT1 and DRD4 polymorphisms. Due to the preliminary nature of our findings, replication is necessary.
słowa kluczowe:

temperament, 5-HTT, DAT1, DRD4, polimorfizm

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe