eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Łagodzenie objawów poznawczych poprzez stosowanie odpowiedniej diety u osób z chorobą Alzheimera

Mariusz Jaworski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2010; 5, 3-4: 141–148
Data publikacji online: 2011/03/01
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Choroba Alzheimera ( Alzheimer’s disease – AD) dotyczy ok. 200 tys. osób w wieku podeszłym w Polsce i charakteryzuje się znaczną utratą neuronów w obszarze kory mózgu. Naukowcy zwracają coraz większą uwagę na powiązanie rozwoju tej choroby ze złymi nawykami żywieniowymi. Na podstawie badań wykazano, że najlepsze rezultaty w osłabieniu negatywnych objawów poznawczych u osób z AD daje zastosowanie diety śródziemnomorskiej o obniżonej kaloryczności, bogatej w antyoksydanty, tj. witaminy z grupy B, witaminy C i E oraz polifenole. Dieta powinna być uboga w nasycone kwasy tłuszczowe oraz kwasy tłuszczowe trans. Zaleca się jedzenie ryb raz w tygodniu ze względu na bogate źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (omega 3), przy jednoczesnym zwiększeniu spożycia surowych warzyw i owoców, które dostarczają organizmowi odpowiednich witamin i składników mineralnych. Wskazane są chude mięsa i mleczne produkty fermentowane o obniżonej zawartości tłuszczu. Odpowiednia dieta może poprawić funkcjonowanie poznawcze chorych, jednak nie jest w stanie w pełni wyleczyć z choroby Alzheimera. Stosowanie tej diety może pełnić również funkcję profilaktyczną

Alzheimer’s disease (AD) affects in Poland approximately 200 000 aged people. It is characterized by a significant loss of neurons in the area of the bark of the brain. Scientists pay more attention to the link between the development of this disease and bad nutrition behaviors. The studies have shown that the best results in the treatment of cognitive symptoms in relation with patients with AD are obtained when reduced-calorie diet of Mediterranean, rich in antioxidants such as: vitamins with influenza B, vitamin C, E and polyphenols is applied. The diet should be scarce in saturated fatty acids and trans fatty acids. The consumption of fish once a week is recommended because it is a rich source of polyunsaturated fatty acids omega 3. At the same time increased consumption of raw vegetables and fruits is important, which provide vitamins and minerals. Lean meat and dairy products fermented with a reduced fat content are recommended. Suitable diet can improve cognitive functioning of AD-affected people, however, is not able to fully protect from AD. This diet may also serve as preventive measure.
słowa kluczowe:

dieta śródziemnomorska, choroba Alzheimera, żywienie

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.