eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Neurobiologia percepcji ekspresji emocji twarzy

Jan Jaracz

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2010; 5, 3-4: 109–121
Data publikacji online: 2011/03/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Twarz jest źródłem licznych informacji, które u człowieka odgrywają ważną rolę w komunikacji społecznej. Ich przetwarzanie stało się możliwe dzięki wykształceniu wyspecjalizowanego systemu neuronalnego. Zdolność do rozpoznawania twarzy i wyrażanych przez nią emocji mają owce oraz małpy naczelne. Elementarne umiejętności rozpoznawania twarzy obserwuje się u noworodków, co wskazuje, że człowiek rodzi się z wrodzonymi dyspozycjami, które doskonalą się w procesie rozwoju. Badania skutków uszkodzeń mózgu i badania neuroobrazowe pozwoliły na ustalenie, w jakich strukturach mózgu przetwarzane są informacje dotyczące twarzy. Obejmują one korę wzrokową oraz obszary korowe wyspecjalizowane w analizie niezmiennych (zakręt wrzecionowaty) i zmiennych (górna bruzda skroniowa) cech twarzy, a także struktury układu limbicznego (ciała migdałowate). Umiejętność rozpoznawania emocji wyrażanej przez twarz innej osoby stanowi ważny element poznania społecznego. Liczne dane wskazują, że chorzy na schizofrenię, autyzm, a także depresję rozpoznają emocjonalną twarz w sposób nieprawidłowy. Jedną z przyczyn tego zjawiska są prawdopodobnie zmiany strukturalne i czynnościowe w strukturach mózgu, w których przetwarzane są informacje o twarzy.

Humans’ face provide multiple information which play important role in social communication. It’s processing is feasible due to development of dedicated neuronal system. Some species including sheep and non humans primates posses the ability of face recognition and recognition of facial expression. Face-processing abilities were detected in newborns. It may suggest that humans born with basic dispositions for face recognition which subsequently develop as a result of exposition to faces of other people. Results of brain lesion studies and brain imagining led to development of models of neural system for face perception. It consist of occipital visual cortex, and cortical areas specialized for invariant aspacts of faces (lateral fusiform gyrus) and changeable aspects of faces (superior temporal sulcus) and limbic system involved in processing emotion. Ability for facial emotion recognition is an important part of social; cognition. Recent studies provide evidence suggesting impaired facial emotion recognition in patients with schizophrenia, autism and depression. It has been hypothesized that these deficits are caused by structural and functional abnormalities in brain structures mediating face perception.
słowa kluczowe:

percepcja twarzy, rozpoznawanie emocji, neurobiologia, schizofrenia, autyzm, depresja

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe