eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Skuteczność różnych preparatów interferonu beta w stwardnieniu rozsianym. Przegląd otwartych badań porównawczych

Tomasz Berkowicz

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012; 7, 4: 175–180
Data publikacji online: 2013/01/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Interferon β (IFN-β) jest lekiem immunomodulacyjnym pierwszego rzutu zarejestrowanym do leczenia nawracająco-zwalniającej postaci stwardnienia rozsianego. Obecnie dostępnych jest kilka preparatów interferonu β 1b i β 1a. W niniejszym artykule dokonano przeglądu 13 badań prowadzonych metodą otwartej próby, w których porównywano skuteczność różnych preparatów IFN-β. Opierając się na dostępnych danych klinicznych, można wnioskować, że różnice pomiędzy preparatami IFN-β dotyczące ich skuteczności są nieznaczne i często niewykrywalne. Decyzja o rozpoczęciu leczenia konkretnym preparatem powinna być zatem podjęta na podstawie indywidualnej odpowiedzi chorego na leczenie, tolerancji, sposobu podawania leku, stosowania się przez chorego do zaleceń oraz kosztów terapii.

Beta interferon is the first-line immunomodulatory agent approved for remitting-relapsing multiple sclerosis. Several preparations of interferon beta 1b and interferon beta 1a are available for treatment. The author reviews the publications on 13 open-label studies comparing the efficacy of interferon beta preparations. Based on current clinical data we can conclude that differences in efficacy between various preparations of beta interferon are subtle and often undetectable. Therefore, the individual patient response to particular treatment, tolerability, administration route, compliance and costs of the treatment should determine the therapeutic decision.
słowa kluczowe:

interferon β, skuteczność, stwardnienie rozsiane

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe