eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Dermatillomania. Objawy, przebieg i następstwa patologicznego skubania skóry

Katarzyna Prochwicz
,
Anna Starowicz

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012; 7, 4: 197–205
Data publikacji online: 2013/01/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Dermatillomania (patologiczne skubanie skóry, pathological skin picking – PSP) to powtarzające się, zrytualizowane skubanie zdrowej skóry prowadzące do wyraźnych uszkodzeń tkanek. Dermatillomania nie została do tej pory wyróżniona w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) jako odrębna kategoria diagnostyczna, ale przez większość autorów zaliczana jest do grupy tzw. zaburzeń kontroli impulsów nieklasyfikowanych gdzie indziej lub do zjawisk należących do spektrum zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Rozpowszechnienie patologicznego skubania skóry w ogólnej populacji oceniane jest na 1,4%, choć rzeczywista skala występowania tego zaburzenia nie jest znana. Pierwsze objawy dermatillomanii zazwyczaj pojawiają się w okresie adolescencji, ale zaburzenie to może się rozpocząć także w późniejszym wieku, między 30. a 40. rokiem życia. W literaturze wyróżnia się dwa typy patologicznego skubania skóry: skubanie świadome, które jest inicjowane w celu rozładowania nieprzyjemnego napięcia psychologicznego lub negatywnych emocji, oraz skubanie automatyczne, przebiegające poza świadomością, zazwyczaj niepoprzedzone doświadczaniem negatywnych stanów emocjonalnych. Do psychologicznych następstw patologicznego skubania skóry zalicza się zaburzenia codziennego funkcjonowania, izolację społeczną, wysoki poziom stresu i lęku oraz obniżenie nastroju. Patologiczne skubanie skóry może także prowadzić do negatywnych skutków natury medycznej, takich jak nawracające infekcje. Dermatillomania jest zaburzeniem o przebiegu chronicznym. Często współwystępuje z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, a także z innymi zaburzeniami kontroli impulsów.

Dermatillomania or pathological skin picking (PSP) is defined as repetitive, ritualistic picking of the normal skin which results in tissue damage. Pathological skin picking is not recognized as a distinct psychiatric disorder in the International Classification of Diseases, 10th Revision (ICD-10), but it is currently classified as an impulse control disorder not otherwise specified or obsessive–compulsive spectrum disorder. Pathological skin picking often begins in adolescence but some studies have reported the age of onset between 30 and 40 years. Although prevalence of PSP is unknown, it is estimated that 1.4% of the general population meet the criteria of picking with noticeable skin damage or with associated distress. Many studies indicate that pathological skin picking is a heterogeneous condition, and it is possible to differentiate at least two styles of picking: the focused style involves picking with full awareness often in response to an urge or negative effect, whereas the automatic style occurs beyond one’s awareness, often in sedentary situations. Pathological skin picking is associated with psychosocial impairments, social isolation, distress, and high levels of anxiety and depression, and it often leads to serious medical complications, i.e. recurrent infections. Pathological skin picking is a chronic disorder with a high rate of psychiatric comorbidity. Individuals with skin picking disorder have a high incidence of anxiety disorders, mood disorders, body dysmorphic disorder and impulse control disorders other than PSP.
słowa kluczowe:

dermatillomania, patologiczne skubanie skóry, zaburzenia kontroli impulsów

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe