eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w modulowaniu mechanizmów neuroplastyczności po udarze niedokrwiennym mózgu

Anna Rajtar

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012; 7, 4: 206–211
Data publikacji online: 2013/01/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zjawiska neuroplastyczności w kontekście zastosowania metody przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (transcranial magnetic stimulation – TMS) w zakresie modulacji plastyczności neuronalnej. Plastyczność neuronalna jest pojęciem złożonym, obejmującym koncepcję reorganizacji tkanki nerwowej na poziomie zarówno strukturalnym w procesach biochemicznych, jak i behawioralnym w czasie wykonywania złożonych czynności psychicznych. Jest to nowoczesna, nieinwazyjna metoda, która służy do regulowania aktywności kory mózgowej. W zależności od rodzaju zastosowanej częstotliwości można uzyskać różne efekty tej stymulacji. Wiele badań opisuje mechanizmy zmian neuronalnych, jakie zachodzą pod wpływem działania pola magnetycznego. Badania eksperymentalne prowadzone z udziałem zwierząt dowodzą skuteczności tej metody w mechanizmach plastyczności neuronalnej oraz działania neuroprotekcyjnego opisywanych na poziomie strukturalnym. Przeprowadzono również próby zastosowania tej metody w zwierzęcym modelu udaru niedokrwiennego mózgu z efektywnymi wynikami. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna ma szczególne zastosowanie w pracach klinicznych jako metoda wspomagająca proces rehabilitacji osób po udarze mózgu. Wyniki badań klinicznych wykazują efektywność TMS w koncepcji plastyczności neuronalnej na poziomie funkcjonalnym. Zastosowanie stymulacji w odpowiednich regionach kory mózgowej wpływa korzystnie na terapię dysfunkcji ruchowych oraz zaburzeń mowy. Regulacja aktywności kory mózgowej w procesie rehabilitacji wspomaga przywracanie funkcji w procesie ukierunkowanego uczenia się. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna wydaje się zatem skuteczną metodą stymulującą naturalne procesy plastyczności mózgu.

The purpose of this article is to present the phenomenon of neuroplasticity in the context of the use of transcranial magnetic stimulation (TMS) in the modulation of neural plasticity. Neuroplasticity is a complex notion, which includes the concepts of neural tissue reorganization at both the biochemical level in structural processes and the behavioral level in the performance of complex mental functions. It is a modern, non-invasive method, that is used to regulate the activity of the cerebral cortex. Depending on the frequency used, various effects of the stimulation can be obtained. Many studies have described the mechanisms of neuronal changes which occur under the influence of the magnetic field. Experimental studies involving animals have shown the effectiveness of this method in the context of neural plasticity and neuroprotective effect. Tests were also carried out using this method with effective results in an animal model of ischemic stroke. TMS has particular application in clinical trials as a method of supporting the process of rehabilitation after stroke. The use of stimulation in the regions of the cerebral cortex has a beneficial effect for the treatment of motor dysfunction and speech disorders. Transcranial magnetic stimulation appears to be an effective method of stimulating the natural processes of brain plasticity.
słowa kluczowe:

TMS, udar mózgu, neuroplastyczność, rehabilitacja

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe