eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.1
MNiSW
40
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.12

Journal Citation Indicator
 
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


Artykuły w tym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (OA)
2/2017
vol. 30
 
 

 
Artykuł oryginalny

Rekomendacje dla poprawy dostępności i jakości oferty leczenia świadczonej osobom z zaburzeniami hazardowymi

Łukasz Wieczorek, Katarzyna Dąbrowska, Jacek Moskalewicz
Alcohol Drug Addict 2017; 30 (2): 113-136
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ain.2017.70289
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.