eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 marca 2019 r. w wieku 67 lat zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Health Problems of Civilization oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Zespół Redakcyjny czasopisma Health Problems of Civilization

With deep sorrow, we regret to inform that professor Józef Bergier, Editor-in-Chief of Health Problems of Civilization and Rector of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, passed away on 21st March 2019, at the age of 67.
Editorial Board of Health Problems of Civilization
2/2017
vol. 11
 
 

 
Zoonozy - choroby przenoszone przez kleszcze
Artykuł redakcyjny

REKOMENDACJE „DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CHORÓB ODKLESZCZOWYCH” – PRAGNIENIE SPEŁNIENIA JAKOŚCI BADAŃ I BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA

Elżbieta Puacz, Maciej Smutek
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 53-55
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69016
Artykuł przeglądowy

CZĘŚĆ I. ZOONOZY – CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE
WYSTĘPUJĄCE W POLSCE BAKTERYJNE CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE

Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Tomasz Chmielewski
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 56-65
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69017
Artykuł przeglądowy

BORELIOZA Z LYME JAKO AKTUALNY PROBLEM ZDROWOTNY XXI WIEKU

Anna Pacian, Teresa Kulik, Elwira Szwedo
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 66-70
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69019
Artykuł przeglądowy

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA BORELIOZY Z LYME NA TERENIE POGRANICZA POLSKO-BIAŁORUSKIEGO W LATACH 2012-2016 (WOJEWÓDZTWO PODLASKIE I OBWÓD GRODZIEŃSKI)

Aleksandra Leonidovna Sovkich, Anna Pańczuk, Maria Kozioł-Montewka, Vladimir Maksimovich Tsyrkunov, Małgorzata Tokarska-Rodak, Alla Richardovna Hutko
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 71-79
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69021
Artykuł przeglądowy

ANALIZA METOD UŻYWANYCH W DIAGNOSTYCE BORELIOZY – CHOROBY Z LYME

Agnieszka Pedrycz-Wieczorska
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 80-86.
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69022
Artykuł przeglądowy

ZNACZENIE ANTYGENU VlsE/C6 JAKO MARKERA W DIAGNOSTYCE WCZESNEJ BORELIOZY Z LYME I BADANIU SKUTECZNOŚCI JEJ LECZENIA

Paweł Jan Krzemień
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 87-92
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69023
Artykuł oryginalny

RYZYKO ZWIĄZANE Z ODKLESZCZOWYMI BAKTERYJNYMI CHOROBAMI WŚRÓD PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA OBSZARU TARNOPOLSKIEGO (UKRAINA ZACHODNIA)

Mariia Shkilna, Mykhailo Andreychyn, Ivan Klishch, Mykhailo Korda, Igor Rogalskyy
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 93-98
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69025
Artykuł oryginalny

ŚWIADOMOŚĆ STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEMEDYCZNYCH W TARNOPOLU (UKRAINA ZACHODNIA) W ZAKRESIE RYZYKA ZAKAŻEŃ PATOGENAMI PRZENOSZONYMI PRZEZ KLESZCZE

Svitlana Nykytyuk, Anna Pańczuk, Mariia Shkilna, Małgorzata Tokarska-Rodak, Adam Szepeluk, Larysa Melnyk, Mykhailo Korda
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 99-102
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69026
Artykuł oryginalny

WIEDZA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI BORELIOZY Z LYME ORAZ EKSPOZYCJA NA KLESZCZE WŚRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN STUDIUJĄCYCH NA KIERUNKACH NIEMEDYCZNYCH Z ŁOTWY

Irena Tarelkina, Daina Voita, Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 103-108
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69027
Różne
Artykuł oryginalny

ZOPTYMALIZOWANA TERAPIA WSTĘPNA W CELU LECZENIA PACJENTÓW Z TWARDZINĄ SERCA ZWIĄZANĄ Z HIPERURYKEMIĄ

Sofiya Lypovetska, Olena Prokopovich, Mykola Shved, Tetyana Boyko
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 109-116
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69032
Artykuł oryginalny

WYSTĘPOWANIE BAKTERII LEGIONELLA SP. W WYBRANYCH OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POLSCE W LATACH 2009-2013

Andrei Shpakou, Iwona Gładysz, Agnieszka Sikora, Małgorzata Wójtowicz-Bobin, Maria Kozioł-Montewka
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 117-123
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69031
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe