eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
2/2017
vol. 11
 
 

 
ZOONOZY - CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE
Artykuł redakcyjny

REKOMENDACJE „DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CHORÓB ODKLESZCZOWYCH” – PRAGNIENIE SPEŁNIENIA JAKOŚCI BADAŃ I BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA

Elżbieta Puacz, Maciej Smutek
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 53-55
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69016
Artykuł przeglądowy

CZĘŚĆ I. ZOONOZY – CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE
WYSTĘPUJĄCE W POLSCE BAKTERYJNE CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE

Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Tomasz Chmielewski
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 56-65
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69017
Artykuł przeglądowy

BORELIOZA Z LYME JAKO AKTUALNY PROBLEM ZDROWOTNY XXI WIEKU

Anna Pacian, Teresa Kulik, Elwira Szwedo
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 66-70
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69019
Artykuł przeglądowy

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA BORELIOZY Z LYME NA TERENIE POGRANICZA POLSKO-BIAŁORUSKIEGO W LATACH 2012-2016 (WOJEWÓDZTWO PODLASKIE I OBWÓD GRODZIEŃSKI)

Aleksandra Leonidovna Sovkich, Anna Pańczuk, Maria Kozioł-Montewka, Vladimir Maksimovich Tsyrkunov, Małgorzata Tokarska-Rodak, Alla Richardovna Hutko
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 71-79
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69021
Artykuł przeglądowy

ANALIZA METOD UŻYWANYCH W DIAGNOSTYCE BORELIOZY – CHOROBY Z LYME

Agnieszka Pedrycz-Wieczorska
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 80-86.
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69022
Artykuł przeglądowy

ZNACZENIE ANTYGENU VlsE/C6 JAKO MARKERA W DIAGNOSTYCE WCZESNEJ BORELIOZY Z LYME I BADANIU SKUTECZNOŚCI JEJ LECZENIA

Paweł Jan Krzemień
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 87-92
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69023
Artykuł oryginalny

RYZYKO ZWIĄZANE Z ODKLESZCZOWYMI BAKTERYJNYMI CHOROBAMI WŚRÓD PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA OBSZARU TARNOPOLSKIEGO (UKRAINA ZACHODNIA)

Mariia Shkilna, Mykhailo Andreychyn, Ivan Klishch, Mykhailo Korda, Igor Rogalskyy
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 93-98
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69025
Artykuł oryginalny

ŚWIADOMOŚĆ STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEMEDYCZNYCH W TARNOPOLU (UKRAINA ZACHODNIA) W ZAKRESIE RYZYKA ZAKAŻEŃ PATOGENAMI PRZENOSZONYMI PRZEZ KLESZCZE

Svitlana Nykytyuk, Anna Pańczuk, Mariia Shkilna, Małgorzata Tokarska-Rodak, Adam Szepeluk, Larysa Melnyk, Mykhailo Korda
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 99-102
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69026
Artykuł oryginalny

WIEDZA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI BORELIOZY Z LYME ORAZ EKSPOZYCJA NA KLESZCZE WŚRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN STUDIUJĄCYCH NA KIERUNKACH NIEMEDYCZNYCH Z ŁOTWY

Irena Tarelkina, Daina Voita, Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 103-108
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69027
RÓŻNE
Artykuł oryginalny

ZOPTYMALIZOWANA TERAPIA WSTĘPNA W CELU LECZENIA PACJENTÓW Z TWARDZINĄ SERCA ZWIĄZANĄ Z HIPERURYKEMIĄ

Sofiya Lypovetska, Olena Prokopovich, Mykola Shved, Tetyana Boyko
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 109-116
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69032
Artykuł oryginalny

WYSTĘPOWANIE BAKTERII LEGIONELLA SP. W WYBRANYCH OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POLSCE W LATACH 2009-2013

Andrei Shpakou, Iwona Gładysz, Agnieszka Sikora, Małgorzata Wójtowicz-Bobin, Maria Kozioł-Montewka
Health Problems of Civilization. 2017; 11(2): 117-123
Data publikacji online: 2017-07-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.69031
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.