eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.1
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
2/2018
vol. 12
 
 

ZOBACZ NUMER
 

Znaczenie fizjoterapii w prewencji i leczeniu cukrzycy typu 2, z uwzględnieniem zespołu stopy cukrzycowej

Anna Karpińska, Patrycja A. Łopatka, Sara Rossa, Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 2: 39–43

Czynniki determinujące umiejscowienie kontroli zdrowia u osób chorych i zdrowych

Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Kozłowska, Aleksandra Popow, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 2: 44–50

Bezpieczeństwo stosowania długich wlewów 5-fluorouracylu w warunkach domowych przy użyciu portów naczyniowych oraz infuzorów do podawania chemioterapii

Bożena J. Cybulska-Stopa, Katarzyna Dyląg-Trojanowska, Małgorzata Mazur, Marek Jasiówka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 2: 51–55

Czynniki stresogenne w grupie pielęgniarek operacyjnych

Aleksandra Popow, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Ewa Domeracka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 2: 56–63

Przydatność kwestionariusza Skindex-29 do oceny jakości życia chorych z owrzodzeniem kończyny dolnej o etiologii naczyniowej

Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 2: 64–70
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.