eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
2/2019
vol. 13
 
 

ZOBACZ NUMER
 
Artykuł przeglądowy

Skuteczność rehabilitacji kardiologicznej po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych

Bożena Kocik, Anna Spannbauer, Piotr Mika
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2019; 2: 53–57
Artykuł przeglądowy

Uraz zmiażdżeniowo-oparzeniowy kończyny górnej u młodego człowieka – opis przypadku

Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2019; 2: 58–61
Artykuł oryginalny

Utrata krwi podczas transplantacji wątroby w zależności od stanu klinicznego pacjenta

Anita Rybicka, Małgorzata Bessas, Arkadiusz Kazimierczak, Małgorzata Starczewska, Szymon Grochans, Elżbieta Grochans
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2019; 2: 62–67
Artykuł oryginalny

Leki stosowane w sedacji pacjentów podczas terapii ECMO oraz czynniki predysponujące do wystąpienia delirium – rola pielęgniarki w profilaktyce

Sabina Krupa, Dorota Ozga, Kazimierz Widenka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2019; 2: 68–72
Artykuł oryginalny

Korelacja przewlekłej niewydolności żylnej z jakością chodu wśród osób w wieku 65–75 lat

Anna Karpińska, Maria T. Szewczyk, Ewa M. Karpińska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2019; 2: 73–77
Artykuł oryginalny

The effect of walnut oil consumption on blood sugar control in patients with type two diabetes

Kamran Aghasadeghi, Mohammad Javad Zibaee Nezhad, Hossein Hakimi, Hajar Khazraei
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2019; 2: 78–82
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.