eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
65.41

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
4/2016
 
 

 

Dzielić czy nie dzielić? – oto jest pytanie. Farmakoterapia przez sztuczny dostęp odżywczy

Krzysztof Tojek, Zbigniew Banaszkiewicz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 4: 155-159

Rola pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie analizy przypadku chorego po urazie wielonarządowym

Paulina B. Janiak, Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk, Paulina Mościcka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 4: 160-166

Analiza mnogich obrażeń ciała zaopatrywanych na szpitalnym oddziale ratunkowym szczebla akademickiego

Bożena Kirpsza, Jerzy R. Ładny, Regina Sierżantowicz, Lech Trochimowicz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 4: 167-172

Subiektywna ocena jakości opieki pielęgniarskiej w aspekcie bólu pooperacyjnego u chorych poddanych interwencji chirurgicznej

Katarzyna Juszczak, Krystyna Jaracz, Izabela Kuberka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 4: 173-176

Ocena jakości życia pacjentów po rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i po przebytej rehabilitacji kardiologicznej

Marcela Chlebus, Mateusz Cybulski, Katarzyna Snarska, Elżbieta Krajewska-Kułak
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 4: 182-188
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe