eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
4/2021
vol. 15
 
 

 
Artykuł oryginalny

Rozdarcia naskórka w praktyce pielęgniarskiej – przegląd literatury a doświadczenia własne

Paulina Szymańska, Dariusz Bazaliński, Maria Teresa Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 4: 155–162
Artykuł przeglądowy

Wybrane diagnozy i interwencje pielęgniarskie w przed- i pooperacyjnej opiece nad pacjentem po zabiegu ortognatycznym

Małgorzata Barbara Roman, Ewa Franke, Krzysztof Dowgierd
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 4: 163–170
Artykuł przeglądowy

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka – studium przypadku

Maria Witkowska, Natalia Sak-Dankosky, Bożena Czarkowska-Pączek
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 4: 171-175
Artykuł oryginalny

Stowarzyszenia, związki i inne instytucje działające na rzecz pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce

Joanna Zofia Przybek-Mita
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 4: 176–182
Artykuł oryginalny

Bariery utrudniające zachowanie higieny rąk personelu pielęgniarskiego – doniesienia wstępne

Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Monika Kopeć, Anna Świrska, Anna Małecka-Dubiela, Renata Piotrkowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 4: 183-192
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.