eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
122.04

GOOGLE H5
16

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
1,04
 


Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Klubu Trzustkowego
6/2010
vol. 5
 
 

 
Krótkie doniesienie

Wspomnienie o profesorze Antonim Gabryelewiczu

Grażyna Rydzewska
Data publikacji online: 2010-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18762
Artykuł przeglądowy

Nadrodzina TNF – mechanizmy działania, funkcje biologiczne i możliwości terapeutyczne

Anna Lubecka-Macura, Maciej Kohut
Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 303–309
Data publikacji online: 2010-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18472
Artykuł przeglądowy

Znaczenie wybranych polimorfizmów genu ABCB1 (MDR1) w nieswoistym zapaleniu jelit

Michał Dudarewicz, Małgorzata Barańska, Jadwiga Skrętkowicz
Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 310–314
Data publikacji online: 2010-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18473
Artykuł przeglądowy

Niedokrwistość w nieswoistych zapaleniach jelit – etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie

Piotr Radwan, Karolina Radwan-Kwiatek, Barbara Skrzydło-Radomańska, Grażyna Rydzewska
Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 315–320
Data publikacji online: 2010-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18474
Artykuł przeglądowy

Probiotyki – panaceum czy placebo?

Aleksandra Dąbrowska, Robert Słotwiński, Sylwia Kędziora
Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 321–328
Data publikacji online: 2010-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18475
Artykuł przeglądowy

Kliniczne aspekty zastosowania kwasu masłowego w postępowaniu dietetycznym w chorobach jelit

Tomasz Banasiewicz, Katarzyna Borycka-Kiciak, Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja, Jerzy Friediger, Adam Kiciak, Piotr Krokowicz, Ewa Małecka-Panas, Piotr Pietrzak, Grażyna Rydzewska, Wiesław Tarnowski, Romuald Zabielski
Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 329–334
Data publikacji online: 2010-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18476
Artykuł oryginalny

Serologiczny, biochemiczny i wirusologiczny profil przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B u dzieci

Violetta Gołąbek, Joanna Kupś-Rzepecka, Dorota Sułat-Syncerek, Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 335–340
Data publikacji online: 2010-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18477
Artykuł oryginalny

Skuteczność i bezpieczeństwo pegylowanego interferonu α-2b i rybawiryny w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci

Joanna Kupś-Rzepecka, Violetta Gołąbek, Przemysław Kiciński, Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 341–348
Data publikacji online: 2010-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18478
Artykuł oryginalny

Analiza najczęstszych przyczyn i objawów przewlekłych zaparć u dzieci

Magdalena Reich, Barbara Iwańczak
Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 349–355
Data publikacji online: 2010-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18479
Opis przypadku

Splenoza brzuszna manifestująca się jako rozsiany proces nowotworowy

Dorota Ksiądzyna
Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 356–359
Data publikacji online: 2010-12-08
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18480
Komunikat

Reklamy

Data publikacji online: 2010-12-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2010.18800
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe