eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Czy stosowanie benzodiazepin może zwiększać ryzyko wystąpienia otępienia?

Jan Jaracz
1
,
Natalia A. Rakowska
1

1.
Department of Adult Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (1), 53–62
Data publikacji online: 2021/11/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Celem poniższego opracowania jest przedstawienie aktualnych danych na temat możliwego związku stosowania benzodiazepin i późniejszego wystąpienia otępienia.

Przegląd piśmiennictwa
Benzodiazepiny (BDA) stosowane są w lecznictwie od ponad pół wieku. Na początku uznawano je za bardzo bezpieczne, szczególnie w porównaniu z lekami starszej generacji. Z czasem pojawiało się coraz więcej informacji o możliwych działaniach niepożądanych, narastał też problem nadużywania i uzależnienia. Jednym z efektów ubocznych BDA jest możliwe pogorszenie funkcji poznawczych, istotne szczególnie u osób w wieku podeszłym. W ostatnich latach opublikowano liczne prace, których wyniki wskazują na możliwy wpływ stosowania tej grupy leków na ryzyko wystąpienia otępienia. Omówiono także możliwość odwrotnej przyczynowości, czyli sytuacji, gdy BDA są włączane w prodromalnej fazie otępienia w celu łagodzenia takich objawów, jak niepokój czy bezsenność.

Wnioski
Choć liczne badania potwierdzają częstsze występowanie otępienia u osób zażywających BDA, zależność ta nie została jednoznacznie potwierdzona z uwagi na problemy metodologiczne i możliwy wpływ wielu dodatkowych czynników.Objective
This study aims to provide up-to-date data on the possible relationship between the use of benzodiazepines and the subsequent occurrence of dementia.

Literature review
Benzodiazepines (BDA) have been used in medicine for over half a century. Initially, they were considered very safe, especially when compared to older generation drugs. Over time, more and more information about possible side effects became available and the problem of abuse and addiction was growing. One of the side effects of BDA is possible deterioration of cognitive functions, particularly relevant in elderly population. In recent years, numerous studies have been published, the results of which indicate the possible impact of using this group of drugs on the risk of developing dementia. The possibility of reverse causality, i.e. when BDA is included in the prodromal phase of dementia to alleviate such symptoms as anxiety or insomnia, is also discussed.

Conclusions
Although numerous studies confirm a higher incidence of dementia in BDA users, this relationship has not been clearly confirmed due to methodological problems and possible influence of many additional factors.

słowa kluczowe:

otępienie, benzodiazepiny, objawy prodromalne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.