eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Dlaczego pacjenci nie przestrzegają zaleceń terapeutycznych?

Anna Jopowicz
1
,
Agnieszka Piechal
1, 2
,
Iwona Kurkowska-Jastrzębska
1

1.
2nd Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
2.
Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Warsaw, Centre Preclinical Research and Technology CePT
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (1), 75–93
Data publikacji online: 2021/11/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Przestrzeganie zaleceń lekarskich jest podstawowym wyznacznikiem sukcesu leczenia. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi poważny problem, który wpływa nie tylko na pacjenta, ale także na system opieki zdrowotnej. Nieprzyjmowanie leków przez pacjentów zmienia przebieg choroby, może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, a nawet śmierci, ponadto przyczynia się do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej.

Przegląd piśmiennictwa
Na przestrzeganie zaleceń lekarskich wpływa wiele czynników, które można podzielić na czynniki zależne od pacjenta, świadczeniodawcy i systemu opieki zdrowotnej, sytuacji socjoekonomicznej, oraz interakcji między nimi.

Wnioski
W celu poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich warto określić konkretne bariery dla każdego pacjenta i zastosować odpowiednie techniki w celu ich przezwyciężenia. Przestrzeganie zaleceń lekarskich ulega poprawie przy dobrej współpracy lekarza z pacjentem.Objectives
Adherence to medical prescriptions is a basic determinant of treatment success. Failure to comply with this rule is a serious problem that affects not only the patient but also the health care system. Non-adherence to medical treatment changes the course of the disease, can lead to deterioration of health or even death; also, it contributes to the increase in healthcare costs.

Literature review
Compliance with medical recommendations is influenced by many factors, which can be divided into factors dependent on the patient, healthcare provider and healthcare system, socioeconomic situation, and certain interactions between them.

Conclusions
In order to improve the compliance with medical recommendations, it is important to identify specific barriers for each patient and to adopt appropriate techniques to overcome them. Compliance with medical recommendations is improved with good cooperation between the doctor and the patient.

słowa kluczowe:

przestrzeganie zaleceń lekarskich, przyjmowanie leków, compliance, adherence

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.