en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Dostępność opieki psychologicznej w placówkach diabetologii dziecięcej – realna potrzeba?

Olga Kamińska-Jackowiak
1, 2
,
Anna Malatyńska
1
,
Agata Chobot
1, 2
,
Katarzyna A. Gajewska
3

1.
Department of Pediatrics, University Clinical Hospital in Opole, Poland
2.
Department of Pediatrics, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland
3.
School of Public Health, University College Cork Diabetes Center, Ireland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (1): 37-41
Data publikacji online: 2023/04/06
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Rolę multidyscyplinarnego zespołu diabetologicznego w leczeniu osoby z cukrzycą podkreślają zarówno polskie, jak i międzynarodowe zalecenia. Znaczenie dostępności opieki psychologicznej dla samopoczucia i zdrowia psychicznego osób z cukrzycą (i ich opiekunów), a także dla wyników leczenia cukrzycy jest przedmiotem licznych analiz. Pomimo rekomendacji i badań pokazujących korzyści z interwencji i wsparcia psychologicznego, brakuje danych na temat rzeczywistej dostępności takiej opieki zarówno w Polsce, jak i na świecie.

The role of a multidisciplinary diabetes team (MDT) in the treatment of a person with diabetes is emphasized by both Polish and international recommendations. The importance of the availability of psychological care for the well-being and mental health of individuals (and their caregivers), as well as for diabetes management and medical outcomes, is a subject of numerous analyzes. Despite the recommendations and research showing the benefits of psychological intervention and support, there is a scarcity of data on the real availability of such care, both in Poland as well as worldwide.
słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, opieka psychologiczna, zaburzenia psychiczne, multidyscyplinarny zespół, samoopieka


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.