eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Dwa w jednym: jednoczesne stosowanie w leczeniu schizofrenii dwóch leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu

Marek Jarema
1

1.
3rd Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (1), 45–51
Data publikacji online: 2021/11/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
W pracy dokonano przeglądu dostępnych danych o możliwości zastosowania jednocześnie dwóch leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu w leczeniu schizofrenii.

Przegląd wybranego piśmiennictwa
Mimo stosowania odpowiedniego leku przeciwpsychotycznego w odpowiedniej dawce i przez odpowiedni okres zdarza się, że leczenie takie jest nieskuteczne albo przynosi tylko częściową poprawę stanu chorego. W takim wypadku zmienia się lek albo potencjalizuje jego działanie przez dodanie drugiego leku przeciwpsychotycznego, leku normotymicznego lub przeciwdepresyjnego. Jeżeli brak efektu leczenia jest spowodowany złą współpracą chorego w przyjmowaniu leków, można zastosować lek przeciwpsychotyczny o przedłużonym działaniu. Niektórzy klinicyści próbują zastosować jednocześnie dwa leki przeciwpsychotyczne o przedłużonym działaniu. W pracy omówiono próby takiego leczenia, w tym przewidywane korzyści i ograniczenia.

Wnioski
Nieliczne dostępne dane nie pozwalają na sugestię, że jednoczesne stosowanie dwóch leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu przynosi jednoznaczne korzyści w leczeniu schizofrenii.Objectives
This paper aims to review the literature regarding the possible simultaneous use of two long-acting antipsychotics in the treatment of schizophrenia.

Selected literature review
Despite using the appropriate dose in antipsychotic treatment and continuing it for the necessary period, it happens that such treatment may be considered ineffective. In such a case, to supplement the clinical effect of antipsychotics, the addition of a second antipsychotic medication, mood stabiliser, or an antidepressant may be considered. If the inadequate response to the treatment results from poor medication adherence, the use of long-acting antipsychotic is re­commended. Some clinicians, however, try to use two long-acting antipsychotics simultaneously.

Conclusions
Sparse available data did not allow us to conclude that the simultaneous use of two long-acting antipsychotic agents significantly improves the outcome of pharmacological treatment of schizophrenia.

słowa kluczowe:

schizofrenia, leczenie farmakologiczne, leki przeciwpsychotyczne o przedłużonym działaniu

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.