eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1-2/2020
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Hipnoza jako element całościowej terapii medycznej: systematyczny przegląd literatury

Marcin Żelezik
1
,
Marcin Sadowski
1

1.
Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2020; 15, 1–2: 21–32
Data publikacji online: 2020/07/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Analiza ogólnoświatowego piśmiennictwa dotyczącego możliwości i obecnego zastosowania hipnozy w medycynie.

Materiał i metody
Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury w bazie PubMed z uwzględnieniem metaanaliz i badań klinicznych. Całkowita liczba przejrzanych pełnych tekstów wynosiła 196. Kryteria włączenia – hipnoza została użyta w procedurze medycznej jako jedna z głównych metod terapii, artykuł był metaanalizą lub badaniem klinicznym z randomizacją lub bez, wyniki interwencji były mierzone i porównywane z inną interwencją psychologiczną, terapią standardową lub placebo – spełniło 13 artykułów. Do wyjaśnienia niektórych pojęć, opierając się na źródłach naukowych, użyto wyszukiwarki Google Scholar.

Wyniki
Hipnoza była stosowana w wielu gałęziach medycyny, jednak znacząca część doniesień traktowała o wykorzystaniu jej w pediatrii i gastroenterologii. Głównym celem użycia hipnozy było podniesienie jakości życia pacjentów przez zmniejszenie lub uśmierzenie bólu, stresu, niepokoju i depresji. Znaleziono również doniesienia o wykorzystaniu hipnozy w bardziej złożonych procedurach, takich jak znieczulenie i przyspieszenie gojenia ran.

Wnioski
Dla obecnej praktyki medycznej istotne jest zaprzestanie niedoceniania możliwości pozytywnego wpływu hipnozy w różnych sytuacjach medycznych. W pracy przedstawiono silne argumenty potwierdzające, że hipnoza nie jest formą szarlatanerii, ale procedurą opartą na dowodach naukowych.Aim of the study
Analysis of the worldwide reports about possibilities and current usage of hypnosis in conventional medicine.

Material and methods
A systematic literature search has been conducted on the PubMed database for meta-analyses and clinical trials. A total of 196 full-text articles were screened. The inclusion criteria, such as hypnosis had to be used in medical procedures as the main method of therapy, the study was either a randomized controlled trial (RCT) or clinical trial, there were measures of the effect of hypnosis and the intervention was compared to either other psychological intervention, standard treatment or placebo, were covered by 13 articles. The Google Scholar search engine was used to extract additional materials for explanatory reasons.

Results
The use of hypnosis has been found in several fields of medicine, mainly in pediatrics and gastroenterology. It was mostly used to elevate patients’ life quality by lowering or eliminating pain, distress, depression, and anxiety. It has been found that hypnosis was used also in more complex procedures such as anesthesia or accelerating wound healing.

Conclusions
It is crucial for current medical practice not to underestimate the possibilities of a beneficial outcome for hypnosis use in different medical conditions. Overall strong evidence was provided that hypnosis is not a form of charlatanry, but an evidence-based medical procedure.

słowa kluczowe:

hipnoza, ból, pacjenci, leczenie, sugestia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe