eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia dorosłych pacjentów leczonych z powodu choroby Cushinga w dzieciństwie

Katarzyna Pasternak-Pietrzak
1
,
Elżbieta Moszczyńska
1
,
Mieczysław Szalecki
1, 2

1.
Department of Endocrinology and Diabetology, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
2.
Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (2): 93–99
Data publikacji online: 2021/06/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Jakość życia (QoL) dorosłych pacjentów po leczeniu choroby Cushinga (CD) oceniano w wielu badaniach. Z dostępnej fachowej literatury wynika, że hiperkortyzolemia spowodowana CD może negatywnie wpływać na nastrój i życie społeczne. Jednak dane dotyczące jakości życia dorosłych pacjentów po leczeniu CD w dzieciństwie są ograniczone. Cel pracy: Zbadanie jakości życia dorosłych pacjentów leczonych z powodu CD w dzieciństwie.

Materiał i metody
Osiemnastu z 29 dorosłych pacjentów z rozpoznaniem w dzieciństwie CD i/lub leczonych w jednym ośrodku wzięło udział w ankiecie i wypełniło kwestionariusz WHO Quality of Life-BREF. Przeanalizowano wpływ wybranych czynników prognostycznych na QoL. Wyniki porównano z grupą kontrolną osób zdrowych w tym samym wieku i płci.

Wyniki
Uczestnicy (10 kobiet i 8 mężczyzn) byli w średnim wieku 28,93 roku (19,75–40,33 roku). Nie stwierdzono istotnej różnicy w QoL między analizowanymi pacjentami a grupą kontrolną. Pacjenci z niedoczynnością przysadki mieli niższe wyniki w domenie 4. w porównaniu z pacjentami bez niedoczynności przysadki (p = 0,31) oraz niższe wyniki w domenie 2 w porównaniu z grupą kontrolną (p = 0,045). Pacjenci starsi w momencie wystąpienia choroby mieli niższe wyniki QoL w domenie 1 (p =  0,031).

Wnioski
W długoterminowej ocenie QoL pacjentów po leczeniu CD w dzieciństwie nie różni się istotnie od QoL osób zdrowych. Potrzebne są dalsze badania, aby poszerzyć wiedzę na temat czynników, które mogą wpływać na jakość życia pacjentów z CD leczonych w dzieciństwie.Introduction
Numerous studies assessed the quality of life (QoL) of adult patients after Cushing’s disease (CD) treatment. Available professional literature reveals that hypercortisolemia caused by CD may negatively impact the mood and social life. However, data on QoL of adult patients after CD treatment in childhood are scarce. Aim of the study: To study the QoL of adult patients treated for CD in childhood.

Material and methods
Eighteen out of 29 adult patients diagnosed in childhood with CD and/or treated at one center participated in a survey and completed WHO Quality of Life-BREF questionnaire. The influence of selected prognostic factors for the QoL has been analyzed. Patients data were compared with a control group with the same age and sex.

Results
Participants (10 women and 8 men) were at the mean age of 28.93 years (19.75–40.33). No significant difference in the QoL was noted between analyzed patients and controls. Patients with hypopituitarism had lower results in domain 4 in comparison with patients without hypopituitarism (p = 0.31) and lower results in domain 2 in comparison with the control group (p = 0.045). Patients with a higher age at disease onset had lower results of the QoL in domain 1 (p = 0.031).

Conclusions
During long-term follow-up the QoL of patients after CD treatment in childhood is not significantly different wit QoL of healthy controls. Further studies are needed to expand the knowledge of factors that may contribute to the QoL in CD patients who were treated in childhood.

słowa kluczowe:

jakość życia, kwestionariusz, WHOQOL-BREF, choroba Cushingafacebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe