eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Leki przeciwdepresyjne II generacji a ryzyko zaburzeń rytmu serca

Julia Suwalska
1
,
Maria Napierała
2
,
Marek Proch
2
,
Iwona Szymańska
2
,
Magdalena Szydłowska
2
,
Bartosz Szablewski
3
,
Dorota Łojko
4

1.
Department of Treatment of Obesity, Metabolic Disorders and Clinical Dietetics, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
2.
Department of Mental Health, Chair of Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
3.
HCP Medical Centre
4.
Chair of Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2021, 37 (1), 33–44
Data publikacji online: 2021/11/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Leki przeciwdepresyjne II generacji należą do leków najczęściej stosowanych nie tylko przez psychiatrów – mają one obecnie zastosowanie w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i bólu. Artykuł omawia ryzyko wydłużenia odcinka QT przy stosowaniu tych leków, które wiąże się z ryzykiem rozwoju potencjalnie niebezpiecznych dla życia komorowych zaburzeń rytmu serca.

Przegląd piśmiennictwa
Na podstawie Charakterystyk Produktów Leczniczych i bazy CredibleMeds zaprezentowano dotychczasową ocenę ryzyka wydłużania QT przy zastosowaniu leków przeciwdepresyjnych II generacji. Przedstawiono także propozycje postępowania w trakcie planowania, rozpoczynania i prowadzenia terapii lekami przeciwdepresyjnymi II generacji.

Wnioski
Badania wskazują, że nowsze leki przeciwdepresyjne powodują mniej objawów ubocznych niż trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ale nadal istnieje możliwość ich wystąpienia. W odniesieniu do części z nich udowodniono, że istnieje ryzyko wydłużenia odcinka QT i wywołania zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes, które mogą doprowadzić nawet do śmierci pacjenta, choć jest to zjawisko bardzo rzadkie. Przed rozpoczęciem leczenia przeciwdepresyjnego klinicysta powinien ocenić ryzyko wydłużenia odcinka QT u pacjenta, a gdy jest ono wysokie – rozważyć wybór leku przeciwdepresyjnego o niskim ryzyku wywołania TdP, stosować najniższe skuteczne dawki leku, regularnie monitorować stan pacjenta i poinformować go o konieczności pilnego zgłoszenia się do kardiologa w razie występowania niepokojących objawów, takich jak omdlenia i kołatania serca.Objectives
Second generation antidepressants belong to the most commonly prescribed medications; they are used in the treatment of depression, anxiety disorder, and pain. The aim of the study is to evaluate their risk of QT prolongation, which can lead to potentially life-threatening ventricular arrhythmias.

Literature review
Based on the Summary of Product Characteristics and CredibleMeds database, we present current knowledge about the risk of QT prolongation caused by second generation antidepressants. Recommendations concerning planning and conducting treatment using second generation antidepressants are discussed.

Conclusions
As scientific research shows, newer antidepressants cause fewer side effects than tricyclic antidepressants, but they are not devoid of them. For some of them, there is a proven risk of QT prolongation and torsade de pointes, which can, very rarely, lead to patient’s death. Before prescribing new antidepressants, clinicians should evaluate the patient’s risk of QT prolongation and, in case of high risk, they should apply the lowest effective dose, regularly monitor the patient’s condition, and inform the patient to consult a cardiologist if any alarming symptoms, such as syncope or palpitations, occur.

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.