eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
4/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Metformina a proliferacja nowotworowych linii komórkowych

Karolina Tądel
1
,
Benita Wiatrak
2
,
Dorota Bodetko
2
,
Ewa Barg
2

1.
Faculty of Pharmacy, Wroclaw Medical University, Poland
2.
Department of Basic Medical Sciences, Wroclaw Medical University, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 159–166
Data publikacji online: 2020/11/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Metformina jest lekiem szeroko stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2 i insulinooporności, a naukowcy koncentrują się obecnie na poszukiwaniu nowych możliwości i wielu ról w profilaktyce i leczeniu procesów nowotworowych.

Cel pracy
Porównanie wpływu normoglikemii i hiperglikemii z dawkami metforminy na żywotność i proliferację linii komórek nowotworowych (MCF-7, MCF-7/DX, A549, CCRF/CEM, THP-1, NHDF).

Materiał i metody
Eksperyment wykonano z użyciem roztworów glukozy (o stężeniach 40 mM, 100 mM, 150 mM, 300 mM) i dodano rosnące stężenia metforminy (5 mM, 10 mM, 20 mM, 30 mM). Inkubowano komórki przez 24 godziny, 48 godzin, 72 godziny i 96 godzin. W celu pomiaru żywotności komórek nowotworowych wykorzystano test MTT – typowy test do oznaczania cytotoksycznego wpływu badanej substancji.

Wyniki
Analiza wykazała, że populacje komórek nowotworowych uległy zmniejszeniu, inkubacja 24- i 48-godzinna wykazała korzystniejsze wyniki niż trwająca 72 h i 96 h. W środowisku normoglikemicznym (stężenie glukozy 100 mM), po dodaniu metforminy w różnych stężeniach zaobserwowano malejący odsetek żywych komórek wszystkich linii nowotworowych (MCF-7, MCF-7/DX, A549, CCRF/CEM, THP-1).

Wnioski
Wyniki badania wykazały korzystny wpływ metforminy na zmniejszenie proliferacji użytych komórek nowotworowych. Odsetek ży-wych komórek w populacji zmniejszał się, potwierdzono również działanie antynowotworowe metforminy w eksperymencie.Introduction
Metformin is a widely used drug in treating type 2 diabetes and insulin resistance and nowadays scientists are searching for new poten-tial and multiple roles in prevention and treatment of carcinogenic processes.

Aim of the study
The aim of the study was to compare the impact of normoglycemia and hyperglycemia with doses of metformin on vivacity and prolifer-ation of cancer cell lines (MCF-7, MCF-7/DX, A549, CCRF/CEM, THP-1, NHDF).

Material and methods
We designed our experiment using raising glucose environment (40 mM, 100 mM, 150 mM, 300 mM) and we added increasing con-centrations of metformin (5 mM, 10 mM, 20 mM, 30 mM). We incubated cells for 24 h, 48 h, 72 h, 96 h. In order to measure of viabil-ity of cancer cells we use MTT assay – a typical test to mark cytotoxic effects of tested substances.

Results
Analysis indicated that populations of cancer cells in our terms was lowering, the incubation of 24 h and 48 h showed favorable results than 72 h and 96 h. In normoglycemic environment (glucose level about 100 mM) and after added metformin in various concentrations we observed decreasing percentage of vivid cells for all cancer cell lines (MCF-7, MCF-7/DX, A549, CCRF/CEM, THP-1).

Conclusions
The results of our study showed beneficial effects of metformin on decreasing proliferation of cancer cells. Percentage of vivid popula-tions were lowering and we confirmed anti-cancer effect of this drug.

słowa kluczowe:

linie komórek nowotworowych, hodowla komórek, wzrost, metformina, proliferacja

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe