eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Metformina – nowe podejście

Łucja Cwynar-Zając
1

1.
Chair and Department of Basic Medical Sciences, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (2): 134–140
Data publikacji online: 2021/06/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metformina jest szeroko stosowanym lekiem biguanidowym, zalecana jako terapia farmakologiczna pierwszego rzutu u pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. Obecnie metformina stosowana jest nie tylko w leczeniu cukrzycy, lecz także w przypadku innych schorzeń. Niektóre badania wykazały, że metformina powoduje zmniejszenie masy ciała u pacjentów z nadwagą i otyłością, którzy są wrażliwi i oporni na insulinę. Metformina jest skuteczną oraz bezpieczną opcją terapeutyczną dla kobiet z cukrzycą ciążową i cukrzycą typu 2 w ciąży, może także zwiększać wskaźnik owulacji u pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS). U pacjentów przyjmujących metforminę zaobserwowano dłuższy czas przeżycia. Wykazano także, że metformina istotnie koreluje z mniejszą śmiertelnością u kobiet z otyłością lub cukrzycą typu 2 hospitalizowanych z powodu COVID-19. Ma ona również ochronny wpływ na rozwój i progresję wielu typów nowotworów. Mechanizmy działania metforminy są złożone i wciąż nie do końca poznane. Wykazano, że metformina działa zarówno poprzez mechanizmy zależne od kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK), jak również przez mechanizmy, które są niezależne od AMPK. W pracy przedstawiono korzyści płynące z zastosowania metforminy w leczeniu różnych chorób.

Metformin is a widely used biguanide drug recommended as a first-line antidiabetic for type 2 diabetes. Currently, metformin is used not only in the treatment of diabetes but also in other diseases. Some studies have shown that metformin causes weight loss in insulin-sensitive and insulin-resistant overweight and obese patients. Metformin is an effective and safe option for women with gestational diabetes and type 2 diabetes in pregnancy, and it may also increase the ovulation rate in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS). Longer survival times have been observed in cancer patients using metformin. Metformin has been shown to significantly correlate with lower mortality in obese or type 2 diabetic women hospitalized for COVID-19. It also has a protective effect on the development and progression of many types of cancer. The mechanisms of action of metformin are complex and still not fully understood. Metformin has been shown to act through both AMP-activated protein kinase (AMPK)-dependent mechanisms and AMPK-independent mechanisms. This paper presents the benefits of using metformin in the treatment of various diseases.
słowa kluczowe:

metformina, choroby nowotworowe, otyłość, PCOS, witamina B12facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe