eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2022
vol. 38
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Możliwości terapeutycznego działania kannabinoidów w chorobach neurodegeneracyjnych

Anna A. Kaszyńska
1

1.
University of Social Sciences and Humanities;
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2022, 38 (1), 49–58
Data publikacji online: 2022/08/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Cel
Celem artykułu jest wykazanie możliwości terapeutycznego działania kannabinoidów, takich jak tetrahydrokannabinol (THC), i kannabidiol (CBD) w chorobach neurodegeneracyjnych.

Przegląd piśmiennictwa
Przedstawiono układ endokannabinoidowy, w skład którego wchodzą receptory kannabinoidowe CB1 i CB2, a także endogenne kannabinoidy, z których najważniejszy jest anandamid, oraz enzymy regulujące syntezę i biodegradację endokannabinoidów. Choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera (Alhzeimer’s disease, AD), choroba Parkinsona (Parkinson’s disease, PD), choroba Huntingtona (Huntington’s disease, HD) oraz stwardnienie zanikowe boczne (amyotrophic lateral sclerosis, ALS) charakteryzują się postępującą utratą określonych subpopulacji neuronów oraz zaburzeniami w zakresie wielu neuroprzekaźników mózgowych. W chorobach tych występuje również patologiczna akumulacja białek (jak np. białka tau), upośledzenie układu lizosomalnego, ekscytotoksyczność, stres oksydacyjny i cechy stanu zapalnego układu nerwowego. Układ endokannabinoidowy może modulować zjawiska związane z neurodegeneracją. Dzieje się tak poprzez efekty zależne od receptorów kannabinoidowych – następuje aktywacja receptorów CB1, powodująca normalizację przekaźnictwa glutaminergicznego oraz zwiększenie autofagii, aktywacja receptorów CB2, powodująca osłabienie cech zapalenia, a także redukcja stresu oksydacyjnego – niezależna od receptorów kannabinoidowych. W artykule przedstawiono dane na temat korzystnego działania kannabinoidów na objawy chorób neurodegeneracyjnych uzyskane w badaniach eksperymentalnych na modelach zwierzęcych (AD, PD, HD, ALS), a także w badaniach klinicznych (AD, PD, HD).

Wnioski
Wyniki badań, głównie eksperymentalnych, ale także klinicznych, mogą wskazywać na korzystny wpływ kannabinoidów, które powodują redukcję niektórych objawów chorób neurodegeneracyjnych. Rezultaty te stanowią obiecujące przesłanki wymagające dalszych badań.Objectives
The aim of this article is to demonstrate the potential of cannabinoids such as tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) in neurodegenerative diseases.

Literature review
The endocannabinoid system was presented, including the CB1 and CB2 cannabinoid receptors, as well as endogenous cannabinoids, the most important of which is anandamide and enzymes for the synthesis and biodegradation of endocannabinoids. Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease (AD), Parkinson's disease (PD), Huntington's disease (HD), and Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), which define the progressive activity associated with the further loss of specific subpopulation of neurons and disorders of multiple brain neurotransmitters. These diseases also include pathological protein accumulation (such as tau proteins), impairment of the lysosomal system, excitotoxicity, oxidative stress, and inflammatory features of the nervous system. The endocannabinoid system can modulate phenomena with neurodegeneration. It is caused by the action of cannabinoid receptors – CB1, causing the normalization of glutamatergic transmission and autophagy, activation of CB2 receptors, limiting the weakening of action, and lowering the level of emission reduction – the independence of cannabinoid receptors. The article presents data on the beneficial effects of cannabinoids on the symptoms of neurodegenerative diseases obtained in experimental studies in animal models (AD, PD, HD, ALS), as well as in clinical studies (AD, PD, HD).

Conclusions
The results of research, mainly experimental and clinical, may indicate a beneficial effect of cannabinoids, reducing some of the symptoms of neurodegenerative diseases. These results are promising prerequisites for further research.

słowa kluczowe:

choroba Alzheimera, układ endokannabinoidowy, choroby neurodegeneracyjne, kannabinoidy/medyczna marihuana

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.