en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Nawracające krwawienia z przewodu pokarmowego z powodu malformacji naczyniowych u dziewczynki z zespołem Turnera

Ewa Witkowska-Krawczak
1
,
Anna Zapolska
2
,
Aleksandra Banaszkiewicz
3
,
Anna Kucharska
4

1.
SKN of Pediatrics and Endocrinology at Department of Pediatrics and Endocrinology, Medical University of Warsaw, Poland
2.
SKN Gekon at Department of Gastroenterology and Nutrition of Children, Medical University of Warsaw, Poland
3.
Department of Gastroenterology and Nutrition of Children, Medical University of Warsaw, Poland
4.
Department of Pediatrics and Endocrinology, Medical University of Warsaw, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (3): 222–226
Data publikacji online: 2021/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zespół Turnera (ZT) jest wadą genetyczną, której towarzyszą dysgenezja gonad, niski wzrost, charakterystyczne cechy dysmorficzne, wrodzone wady serca i nerek oraz inne choroby. Jedną z rzadszych jest obecność malformacji naczyniowych w przewodzie pokarmowym. U niektórych pacjentek są one bezobjawowe, ale mogą również powodować krwawienia z przewodu pokarmowego. W pracy przedstawiono opis 12-letniej pacjentki z ZT i zmianami naczyniowymi w przewodzie pokarmowym, która została przyjęta do szpitala celem diagnostyki nawracającej niedokrwistości mikrocytarnej. W wieku 15 lat rozpoczęła hormonalną terapię zastępczą estrogenami z powodu hipogonadyzmu. Od tego czasu krwawienia ustały, a liczba malformacji w kontrolnej kolonoskopii znacznie zmalała. U pacjentek z ZT i niedokrwistością z niedoboru żelaza w diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę wady naczyniowe przewodu pokarmowego. Istnieją dowody, że terapia estrogenowa może ograniczać liczbę zmian i zmniejszać ryzyko krwawień.

Turner syndrome (TS) is a genetic defect accompanied by gonadal dysgenesis, short stature, characteristic dysmorphic features, congenital heart and kidneys defects, and other diseases. One of the less common are vascular malformations in the gastrointestinal (GI) tract. They are asymptomatic in some patients, but can also cause GI bleeding. We present a description of a 12-year-old patient with TS and vascular malformations in the GI tract who was admitted to the hospital because of recurrent microcytic anemia. At the age of 15, she started estrogen therapy due to hypogonadism. Since then, the bleeding has stopped and the number of malformations on follow-up colonoscopy has been significantly decreased. In TS patients with iron deficiency anemia, the differential diagnostics should include vascular defects in the GI. There are evidences, that estrogen therapy may limit the number of lesions and reduce the risk of bleeding.
słowa kluczowe:

dzieci, niedokrwistość, zespół Turnera, krwawienie z przewodu pokarmowego, terapia estrogenowa


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.