eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
1/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Objawowa hiponatremia w przebiegu kwasicy ketonowej u 5-letniego dziecka z nowo rozpoznaną cukrzycą – doświadczenia własne

Anna Kącka
1
,
Agnieszka Banach
1
,
Jolanta Jabłońska
1
,
Dorota Charemska
1
,
Bożenna Klonowska
1
,
Barbara Głowińska-Olszewska
2

1.
Department of Clinical Pediatrics, Faculty of Medical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Provincial Specialist Children’s Hospital, Olsztyn, Poland
2.
Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology with Cardiology Division, Medical University of Bialystok, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (1): 48-51
Data publikacji online: 2019/05/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Hiponatremia jest jednym z najczęstszych zaburzeń elektrolitowych w praktyce klinicznej i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystą-pienia powikłań oraz zwiększoną śmiertelnością. Zmniejszone stężenie sodu w surowicy obserwuje się u pacjentów chorych na cukrzy-cę, szczególnie w przebiegu kwasicy ketonowej. Może ono wystąpić na różnych etapach leczenia jako powikłanie hiperglikemii i inten-sywności terapii, jednakże przy diagnostyce różnicowej powinny zostać wzięte pod uwagę inne przyczyny. W artykule przedstawiono przypadek objawowej hiponatremii u pacjenta z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1.

Hyponatremia is the one of the most common electrolyte abnormality in the clinical practice and is associated with increased morbidity and mortality. Decreased serum sodium levels are occasionally observed in patients with diabetes mellitus, especially in those, who pre-sent with the diabetic ketoacidosis. It can develop at the each stage of a treatment, as a complication of hyperglycemia and intensity of the therapy, but also the other underlying causes should be consider. In this report we present a patient with symptomatic hyponatremia in the new diagnosed patient with type 1 diabetes mellitus.
słowa kluczowe:

hiponatremia, cukrzyca typu 1, kwasica ketonowa, zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny (SIADH)

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe