eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2007
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Od redakcji

Janusz Rybakowski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2007; 2: 1: 1
Data publikacji online: 2007/07/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przed nami pierwszy zeszyt Neuropsychiatrii i Neuropsychologii z 2007 r. Otwiera go artykuł poglądowy na temat możliwości zastosowania zabiegów neurochirurgicznych w niektórych zaburzeniach psychicznych, autorstwa prof. Marka Harata i dr. Marcina Rudasia z Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Obecny rozwój wiedzy, dotyczący czynnościowej neuroanatomii mózgu, oraz postęp w zakresie technik neurochirurgicznych umożliwiają bezpieczne stosowanie takich zabiegów w niektórych zaburzeniach psychicznych o ekstremalnym nasileniu, opornych na farmakoterapię, jak zespół natręctw (obsesyjno-kompulsyjny), zespół Tourette’a czy nawet ciężka depresja. W artykule przedstawiono najnowsze dane, dotyczące stosowanych technik neurochirurgicznych o charakterze ablacyjnym i modulacyjnym, jak również opisano struktury mózgowe, będące obiektem takich procedur. Należą do nich m.in. pole 25. wg Brodmana (część podkolanowa zakrętu obręczy), przednia odnoga torebki wewnętrznej, jądro półleżące przegrody, jądro niskowzgórzowe oraz jądro międzyblaszkowe wzgórza. Terapeutyczne rezultaty takich zabiegów istotnie wzbogacają naszą wiedzę na temat znaczenia poszczególnych struktur mózgowych w patogenezie zaburzeń psychicznych. Praca eksperymentalna autorstwa doc. Jana Jaracza i wsp. dotyczy oceny miejscowego przepływu mózgowego u chorych na depresję, mierzonego metodą SPECT w trakcie wykonywania przez pacjentów zadania przestrzennego. Praca jest przykładem zastosowania metody obrazowania czynnościowego w celu identyfikacji zmian czynności mózgu w danej chorobie. Wyniki badania są zgodne z hipotezą o upośledzeniu czynności prawej półkuli mózgu u chorych na depresję w przebiegu zaburzenia depresyjnego nawracającego. Celem artykułu prof. Jerzego Landowskiego jest przedstawienie współczesnych informacji na temat neurobiologicznego wymiaru reakcji stresowej. W regulacji tego procesu najważniejszą rolę odgrywa oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa oraz ośrodkowy układ noradrenergiczny i dopaminergiczny. Prof. Landowski omawia również najnowsze dane związane ze znaczeniem kory przedczołowej i hipokampu w rozpoznawaniu stresora i monitorowaniu przebiegu stresu. Dwie kolejne prace dotyczą aktualnego obecnie problemu badawczego w neuropsychiatrii, a mianowicie pojęcia endofenotypu. Na endofenotyp składają się pewne cechy kliniczne,...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe