en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2022
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Predictors of sleep pattern disturbances. Results from a third-level university hospital

Elisa Dávila-Sotelo
1, 2
,
Leonor Hinojosa-Amaya
1, 2
,
Carolina Garza-Davila
1, 2
,
Edgar Botello-Hernández
2
,
Patricio Garcia-Espinosa
2, 3

1.
Department of Pediatrics, Endocrinology Childhood Obesity Clinic , Autonomous University of Nuevo León, Mexico
2.
Faculty of Medicine and University Hospital “Dr. José E. González”, Autonomous University of Nuevo León, Mexico
3.
Palliative Care Clinic, Mexican Social Security Institute, High Medical Specialty Unit Number 25, Monterrey, Nuevo León,, Mexico
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2022; 28 (4): 257–262
Data publikacji online: 2022/07/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Otyłość jest uważana za stan epidemiczny; wiąże się z nią wzrost częstości występowania przewlekłych chorób zwyrodnieniowych, mimo to w meksykańskiej populacji dziecięcej nie przeprowadzono badań dotyczących jej związku z zaburzeniami snu.

Cel pracy
Określenie częstości występowania zaburzeń snu w pediatrii, a także czynników sprzyjających ich rozwojowi.

Materiał i metody
Obserwacyjne, analityczne, retrospektywne badanie, do którego włączono pacjentów w wieku 2–16 lat, w okresie od marca 2019 do 2021 roku. Do oceny obecności zaburzeń snu wykorzystano Pediatryczny Kwestionariusz Snu.

Wyniki
Do badania włączono sześćdziesięciu czterech pacjentów, 27 (42,18%) z kryteriami zaburzeń snu. Czynnikami ryzyka były u nich: otyłość, masa ciała w percentylu ≥ 75 i wskaźnik masy ciała w percentylu ≥ 93,5. Prawidłowa masa ciała działała ochronnie.

Wnioski
Otyłość u pacjentów pediatrycznych może sprzyjać wystąpieniu zaburzeń snu; badania przesiewowe mogą sprzyjać wczesnemu rozpoznaniu, prawidłowemu leczeniu i lepszej jakości życia.Introduction
Obesity is considered an epidemic condition. It is related to the increased prevalence of chronic degenerative diseases, but there are no studies in the Mexican paediatric population on its relationship with sleep disorders.

Aim of the study
We sought to determine the prevalence of sleep disorders in paediatrics, as well as factors for their development.

Material and methods
An observational, analytical, retrospective study, was performed including patients aged 2 to 16 years, between March 2019–2021. The Paediatric Sleep Questionnaire was used to assess the presence of sleep disorders.

Results
Sixty-four patients were included, 27 (42.18%) of whom had sleep disorder criteria. Among these, obesity, i.e. weight percentile ≥ 75 and body mass index percentile ≥ 93.5, was a risk factor. Normal weight was protective.

Conclusions
Obesity in paediatric patients may favour the appearance of sleep disorders; screening could favour early diagnosis, correct treatment, and better life quality.

słowa kluczowe:

otyłość, pediatria, zaburzenia snu


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.