en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
1/2022
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Przydatność żywieniowych aplikacji mobilnych w samokontroli cukrzycy – przegląd literatury i prezentacja własnych doświadczeń

Katarzyna Więckowska-Rusek
1
,
Justyna Danel
1
,
Grażyna Deja
2

1.
Students’ Scientific Association in Department of Children’s Diabetology, Medical University of Silesia, Poland
2.
Department of Children’s Diabetology, Medical University of Silesia, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2022; 28 (1): 75–80
Data publikacji online: 2022/03/03
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Intensywny rozwój technologii oraz pandemia COVID-19 przyczyniły się do rozwoju telemedycyny oraz całego sektora m-zdrowia. Zwiększająca się dostępność i wykorzystanie urządzeń mobilnych oraz stale rosnąca liczba żywieniowych aplikacji mobilnych spowodowały, że pacjenci diabetologiczni zyskali nowe narzędzie do przeliczania spożywanych przez siebie potraw i posiłków. Dotychczas przeprowadzone badania sugerują, że regularne stosowanie żywieniowych aplikacji mobilnych przyczynia się do obniżenia wartości hemoglobiny glikowanej u pacjentów z cukrzycą. Co więcej, innowacyjne rozwiązania niosą nadzieję, że ten sposób przeliczania żywności w znaczący sposób wpłynie również na poprawę komfortu życia pacjentów.

Celem pracy było podsumowanie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji m-zdrowia w samokontroli pacjentów z cukrzycą, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy typu 1 na podstawie badań naukowych.

Intensive technology development as well as the COVID-19 pandemic has contributed to the increased interest in the telemedicine and mHealth sector. Increasing availability and use of mobile devices as well as the constantly growing number of nutritional mobile applications, resulted in creating new tools for food and meals nutrients calculation which can be used by patients with diabetes. Variety of mobile applications and multiple functions included in them enable finding applications focused on individual patients’ needs. The scientific data coming from research conducted so far suggest that the regular use of mobile nutritional applications contributes to improving metabolic control of diabetes and the reduction of the value of glycated hemoglobin in patients with diabetes. Innovative solutions bring hope also for a significant improvement in the quality of life of patients.

The aim of this article was to summarize the EBM knowledge about the use of mHealth in self-control and diet of patients with diabetes, especially type 1 and to present and assess the nutrition mobile applications available in polish language according to their functionality in diabetic self-control.
słowa kluczowe:

telemedycyna, mHealth app, eHealth, aplikacja mobilna, odżywianie, cukrzyca typu 1


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.