eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Recenzja
Recenzja książki Kingi Bobińskiej i Piotra Gałeckiego „Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo”

Małgorzata Wojtanowska-Bogacka

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2010; 5, 1: 46-47
Data publikacji online: 2010/06/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Książka Kingi Bobińskiej i Piotra Gałeckiego (wyd. Continuo, Wrocław 2010) porusza trudny i ważny temat, często pomijany w literaturze, występowania, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych u osób z upośledzeniem umysłowym. Autorzy dokonali wnikliwego przeglądu badań i obserwacji prowadzonych w tej grupie osób, co pozwoliło na omówienie wielu jednostek chorobowych, z którymi możemy się spotkać u chorych z obniżonym poziomem intelektualnym, a które bardzo często – z powodu trudności oceny stanu psychicznego – nie są rozpoznawane i tym samym nie są leczone. Zwykle wszystkie problemy, z jakimi borykają się zarówno sami pacjenci, jak i ich rodziny, sprowadza się do samego upośledzenia. Problem ten jest ważki, gdyż jak wskazują badania epidemiologiczne, ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych u osób z obniżonym poziomem inteligencji jest 3–4 razy większe niż w populacji z prawidłowym IQ i występuje u 20–40%.
Monografia zawiera bardzo szczegółowe opisy problemów diagnostycznych, z jakimi możemy spotkać się u osób upośledzonych umysłowo. Co ważne, autorzy w bardzo wnikliwy sposób opisują różnice w ekspresji objawów różnych jednostek chorobowych (m.in. zaburzeń nastroju i psychotycznych) w poszczególnych stopniach upośledzenia. Dostarczają także informacji na temat skal diagnostycznych stosowanych w poszczególnych grupach zaburzeń psychicznych, co czyni książkę doskonałym źródłem wiedzy nie tylko dla psychiatrów, ale również lekarzy innych specjalności. Znajdujemy w niej także informacje na temat zróżnicowanego obrazu klinicznego poszczególnych zaburzeń psychicznych współwystępujących z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w takich schorzeniach, jak autyzm, zespół Downa, zespół łamliwego chromosomu czy innych.
Dogłębnie przedstawiono także problem myśli i prób samobójczych, mimo że częstość ich występowania nie jest, jak wykazują autorzy, proporcjonalna do częstości występowania zaburzeń psychicznych. Temat ten często bywa pomijany ze względu na trudności w zaplanowaniu i przeprowadzeniu aktu samobójczego przez osobę o obniżonych funkcjach intelektualnych. W książce omówiono główne przyczyny tendencji suicydalnych oraz sposoby zapobiegania im i terapii.
Zwrócono także uwagę na zaburzenia lękowe, których rozpoznawalność jest znikoma w omawianej grupie chorych, mimo że częstość...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe