eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2006
vol. 1
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Słowo wstępne

Janusz Rybakowski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2006; 1, 1: 1-4
Data publikacji online: 2006/11/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Witam serdecznie czytelników Neuropsychiatrii i Neuropsychologii w pierwszym numerze nowego pisma. Na bogatym polskim rynku periodyków z dziedziny psychiatrii, neurologii i psychologii czasopismo nasze jest jedynym, które odwołuje się do integracji tych nauk na bazie współczesnej wiedzy z zakresuneuroscience, który to termin tłumaczony jest niekiedy na język polski jako neurobiologia. Liczymy, że kwartalnik ten, prezentujący prace zarówno w języku polskim, jak i angielskim, znajdzie odbiorców wśród licznej rzeszy lekarzy i psychologów, jak również przedstawicieli innych pokrewnych specjalności, których interesuje taki sposób spojrzenia na czynność mózgu i wynikające stąd implikacje teoretyczne i związane z praktyką kliniczną. Na pierwszej konferencji Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii odbywającej się w dniach 30 listopada –1 grudnia 2006 r. w Poznaniu jej uczestnicy wysłuchają wielu wykładów nawiązujących do tematyki pisma. Wykładowcami będą wybitni polscy i zagraniczni badacze zagadnień teoretycznych i klinicznych, związanych ze współczesną neuroscience, będący w większości członkami Rady Naukowej Neuropsychiatrii i Neuropsychologii. Pierwszym artykułem niniejszego numeru jest praca amerykańskiej grupy badawczej z Centrum Badania Zaburzeń Afektywnych Dwubiegunowych Uniwersytetu Cincinnati (Strakowski i wsp.), dotycząca neuroanatomii choroby afektywnej dwubiegunowej (maniakalno-depresyjnej). Struktury mózgowe związane z chorobą maniakalno-depresyjną są przedmiotem badań dopiero od kilku lat. W swym artykule badacze dowodzą, że czynność struktur przedniej części układu limbicznego (w tym zakrętu obręczy) w istotny sposób odzwierciedla dynamikę procesów patogenetycznych w tej chorobie i ich obrazowanie może być wykorzystane do oceny skuteczności różnych metod leczniczych. Praca pochodząca z Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu im. Nenckiego w Warszawie (autorzy: Cybulska-Kłosowicz i Kossut) dotyczy znaczenia oddziaływań międzypółkulowych, w których kluczową rolę odgrywa spoidło mózgu, w procesach neuroplastyczności. Autorki dokonują krytycznego przeglądu badań nad wpływem uszkodzenia jednej półkuli na procesy plastyczności neuronalnej w półkuli przeciwnej. Problem ten ma istotne znaczenie praktyczne m.in. w rehabilitacji chorych po udarach mózgu. Praca eksperymentalna z...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe