eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1-2/2023
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

The effect of a positive thinking program on psychological well-being of nurses working in COVID-19 wards

Ali Dehghani
1
,
Somaye Makaremnia
2
,
Afrooz Rahmanian
3
,
Ali Mohammad Parviniannasab
4
,
Mostafa Bijani
5

1.
Department of Community Health Nursing, School of Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
2.
PhD student of Nursing, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, student research committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3.
Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, student research committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4.
Department of Nursing, School of Nursing, Larestan University of Medical Sciences, Larestan, Iran
5.
Department of Medical – Surgical Nursing, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 92–98
Data publikacji online: 2023/07/03
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp:
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z COVID-19 wiąże się z różnymi czynnikami stresogennymi, które mogą wpływać na stan psychiczny. Celem pracy było zbadanie wpływu stosowania programu pozytywnego myślenia na samopoczucie psychiczne pielęgniarek opiekujących się chorymi na COVID (19 pacjentów).

Materiał i metody:
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z COVID-19 wiąże się z różnymi czynnikami stresogennymi, które mogą wpływać na stan psychiczny. Celem pracy było zbadanie wpływu stosowania programu pozytywnego myślenia na samopoczucie psychiczne pielęgniarek opiekujących się chorymi na COVID (19 pacjentów).

Wyniki:
Wykazano istotne różnice w poziomie samopoczucia psychicznego między grupą interwencyjną a grupą kontrolną bezpośrednio i dwa miesiące po interwencji. Powtórzone pomiary ANOVA dotyczące wpływu czasu w grupie interwencyjnej wykazały znaczną poprawę wyników w zakresie dobrostanu psychicznego w porównaniu z wartościami wyjściowymi do dwóch miesięcy po interwencji (p = 0,002).

Wnioski:
Badanie dostarcza wstępnych dowodów na słuszność stosowania programu pozytywnego myślenia w celu poprawy samopoczucia psychicznego pielęgniarek opiekujących się pacjentami z COVID-19.Introduction:
Nursing care for patients with COVID-19 is associated with various stressors that can affect the psychological state. This study aimed to examine the effect of a positive thinking program on psychological well-being of nurses caring for COVID-19 patients.

Material and methods:
Seventy-four nurses were assigned randomly to an intervention and a control group. The intervention group members underwent a positive thinking program in eight sessions using WhatsApp. Data were analyzed using SPSS 21.

Results:
The findings showed significant differences between the intervention and control group immediately and two months after the intervention, in their psychological well-being levels. The repeated measures ANOVA regarding the impact of time within the intervention group showed a significant increase in psychological well-being scores from baseline to two months after the intervention (p = 0.002).

Conclusions:
The findings provide preliminary evi-dence supporting use of positive thinking for increasing psychological well-being in nurses caring for COVID-19 patients.

słowa kluczowe:

umiejętności pozytywnego myślenia, dobre samopoczucie psychiczne, pielęgniarka, pandemia COVID-19

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.